Tag: ogłoszenie

Wynik postępowania ofertowego nr 3/BMSWK/2013

Najkorzystniejsze oferty na pełnienie funkcji trenera szkoleń dla przedstawicieli bibliotek wojewódzkich i powiatowych (lub pełniących funkcję bibliotek powiatowych), które odbędą się w Warszawie, Gdańsku, Olsztynie i Opolu, zostały złożone przez następujących...