Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur: zapytanie ofertowe nr 4/BMSWK/2013

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ogłasza zapytanie ofertowe nr 4/BMSWK/2013 na rezerwację, zakup oraz dostarczenie ośmiu biletów na pasażerskie przewozy lotnicze na trasie Oslo-Bergen, z uwzględnieniem preferencji Zamawiającego co do terminu wyjazdu i godzin przelotu.

Termin składania ofert: do 11.10.2013 r., do godz. 9.00.

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe [PDF]
Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty [Word]
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [Word]
Załącznik nr 3 – wzór wykazu wykonanych/wykonywanych usług (umów) [Word]

Osoba uprawniona do kontaktowania się z Oferentami:
Bogna Włodarczyk, e-mail: bogna.wlodarczyk@frsi.org.pl, tel. 22 579-16-19, kom. 722.002.115