Zespół

zarząd

 • Specjalizuję się w metodologii szkoleń i zarządzania projektami. Mam doświadczenie pracy w instytucjach publicznych (Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) i organizacjach pozarządowych (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej). Jako ekspert Rady Europy uczestniczyłem w programach realizowanych przez tę organizację w latach 1995 – 2005, głównie na Bałkanach. Od 2005 działałem jako niezależny ekspert, świadcząc usługi w zakresie analiz i badań społecznych, opracowywania projektów, szkoleń i zarządzania projektami dla firm, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. W latach 2006 – 2008 zarządzałem dużymi projektami szkoleniowymi realizowanymi przez UNDP i Delegację Komisji Europejskiej dla służby cywilnej w Bośni i Hercegowinie oraz Chorwacji. Od 2008 roku kierowałem działaniami szkoleniowymi realizowanymi przez FRSI w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

  JACEK KRÓLIKOWSKI

  Prezes Zarządu

  698 680 357

  jacek.krolikowski@frsi.org.pl

zespół

 • Od kilku lat sukcesywnie buduję doświadczenie w sektorze organizacji pozarządowych obsługując projekty od strony finansowej. Skutecznie projektuję, obsługuję i rozliczam pozyskiwane dotacje. Pracowałam w zespołach projektów unijnych oraz dotacji celowych prowadzonych zarówno na terenie kraju, jak i za granicą. Swoją pracę cenię za dynamikę charakterystyczną dla projektów oraz nieustanne okazje do nauki i wyciągania wniosków ze swoich działań. Po pracy moją wielką pasją są słodkie wypieki, a od czasu do czasu śpiewam też w gronie znajomych muzyków.

  Małgorzata Chaberek

  Specjalistka ds. rozliczeń

  malgorzata.chaberek@frsi.org.pl

 • Moja dotychczasowa, ponad 20-letnia kariera zawodowa związana była z biznesem, gdzie jako kontroler finansowy zdobyłam szerokie doświadczenie w dziedzinie zarządzania finansami, analizy finansowej, planowania budżetów, oceny efektywności przedsięwzięć oraz pracy w projektach międzynarodowych. Do sektora organizacji pozarządowych dołączyłam w 2018 roku, gdzie przyciągnęła mnie chęć zmiany profilu działalności. W FRSI zajmuję się nadzorem nad finansami fundacji,  w tym budżetowaniem, planowaniem przepływów pieniężnych, kontrolą rozliczeń dotacji. W mojej pracy lubię różnorodność, możliwość ciągłego rozwoju oraz pracę przy ciekawych projektach.

  Barbara Janiak

  Główny specjalista ds. finansów

  722 002 316

  barbara.janiak@frsi.org.pl

 • FRSI poznałem dzięki wolontariatowi podczas Kongresu bibliotek w 2015 roku i od tego czasu regularnie współpracowałem z Fundacją podczas różnych wydarzeń. Aktualnie jestem specjalistą w programie Sektor 3.0, gdzie zajmuję się sprawami administracyjnymi, a także wsparciem działań TechKlubów oraz Mobilnych Doradców. Mimo, że dobrze znam się na architekturze wnętrz bibliotek, pracuję teraz głównie z nowymi technologiami, a oprócz tego zgłębiam historię Warszawy i transatlantyków.8

  Jakub Gruszecki

  specjalista programu Sektor 3.0

  607 626 168

  jakub.gruszecki@frsi.org.pl

 • Od początku aktywności zawodowej jestem związana z organizacjami pozarządowymi, najpierw jako wolontariuszka dla Amnesty International, potem jako pracowniczka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, a następnie – od 2008 roku – Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, początkowo w zespole realizującym Program Rozwoju Bibliotek. Mam duże doświadczenie w pisaniu wniosków projektowych do instytucji polskich i zagranicznych, w tym w ramach funduszy europejskich (i tym się zajmuję w ramach Fundacji). Z ramienia Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych jestem członkinią Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy. Chętnie wspieram organizacje, biblioteki i grupy mieszkańców w wymyślaniu projektów i pisaniu wniosków o dotacje. Fascynuje mnie ukonkretnianie pomysłów i przekładanie ich na działania. Lubię także prowadzić szkolenia.

  Elżbieta Dydak

  koordynatorka projektów i fundraisingu

  722 002 013

  elzbieta.dydak@frsi.org.pl

 • Prowadzę biuro Fundacji i wspieram organizacyjnie zespół w jego codziennej pracy. Dbam o to, aby FRSI było wzorem nowoczesnej i sprawnej organizacji. Miejscem działającym w oparciu o nowe technologie, ale z poszanowaniem środowiska, przyjaznym pracownikom i partnerom. Doświadczenie zawodowe i obywatelską wrażliwość budowałam w samorządzie lokalnym, instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych we Francji i w Polsce. W wolnych chwilach gram w teatrze amatorskim i szyję sukienki. Od czasu do czasu próbuję zrobić coś niemożliwego.

  Elżbieta Jankowska

  główna specjalistka ds. administracji

  722 003 352

  elzbieta.jankowska@frsi.org.pl

 • Jestem redaktorką serwisu www.biblioteki.org, koordynatorką projektów, trenerką, specjalistką ds. webinariów. W Fundacji jestem zaangażowana w projekty (ogólnopolskie i międzynarodowe), dotyczące edukacji dorosłych, e-learningu, technologii, kreatywności, nauki programowania oraz innych nowych działań bibliotek. Od początku mojej drogi zawodowej jestem związana z bibliotekami. Interesują mnie obszary działań bibliotek łączące w sobie aktywność społeczną, nieformalną edukację, kreatywność i nowe technologie. Piszę, bloguję i prezentuję o kreatywnych przestrzeniach w bibliotece (makerspace), bibliotekach jako miejscach nieformalnej edukacji, nowych trendach i usługach. Moja pasja to druk 3D i fotografia cyfrowa.

  Agnieszka Koszowska

  redaktorka, koordynatorka projektów

  722 002 019

  agnieszka.koszowska@frsi.org.pl

 • Od przeszło 15 lat tworzę, piszę i realizuję projekty: początkowo artystyczne, kulturalne, aktualnie o profilu edukacyjnym. Pozyskuję fundusze ze źródeł zewnętrznych: publicznych i prywatnych, ogólnopolskich i europejskich. Projektuję procesy, które pozwalają na uruchomienie zaangażowania w sprawy lokalne, myślenie krytyczne i kreatywne rozwiązywanie problemów. W FRSI zajmuję się uruchomieniem programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny” jako koordynator części dotyczącej budowania umiejętności organizacji pozarządowych. Wierzę w moc uczenia się, szczególnie przez całe życie.

  Magdalena Krasowska-Igras

  koordynator projektów

  606 393 893

  magdalena.krasowska@frsi.org.pl

 • Podobno po iberystyce robi się same ciekawe rzeczy, choć rzadko związane z wykształceniem – ja od ponad 20 lat zarządzam projektami edukacyjnymi w organizacjach pozarządowych. Obecnie koordynuję projekty wspierające społeczność ukraińską w Polsce w integracji i dostępie do edukacji. Współpracuję z międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi wspierającymi uchodźców. Zarządzanie projektami to moja specjalność, poza tym szkolę, piszę projekty, opracowuję procedury niezbędne przy wdrażaniu projektów i materiały szkoleniowe. Gdy tylko się da, zwiedzam świat, żegluję. Byle dalej od cywilizacji…

  Małgorzata Makowska

  koordynatorka projektów

  729 002 332

  malgorzata.makowska@frsi.org.pl

 • Jestem radcą prawnym, studia prawnicze ukończyłam na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Następnie kształciłam się w Podyplomowym Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w zakresie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych i informacji niejawnych. Interesuję się szeroko rozumianym prawem własności intelektualnej, prawem nowych technologii oraz kwestiami związanymi z prawem do prywatności, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wizerunku. Z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego współpracuję od 2013 roku.

  Ewa Marciniak-Mikulewicz

  radca prawny

  ewa.marciniak@frsi.org.pl

 • Moja przygoda z trzecim sektorem trwa już 20 lat. Od 2009 roku w FRSI współpracuję najczęściej z bibliotekami – w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Koordynuję projekt „O finansach… w bibliotece” i projekty współpracy rozwojowej w Gruzji, Mołdawii i Ukrainie. Wcześniej miałam okazję pracować zarówno z organizacjami pozarządowymi jak i samorządem. Piszę projekty. Jestem trenerką facylitacji. Prowadzę webinaria. Edukacja nieformalna, przez całe życie i współpraca na rzecz rozwoju, zwłaszcza z wykorzystaniem nowych technologii w komunikacji i kształceniu, to dziedziny, które najbardziej mnie interesują. Jestem entuzjastką podróży – rzeczywistych i w świecie książek, historii starożytnej i fotografii.

  Katarzyna Morawska

  koordynatorka projektów

  601 421 097

  katarzyna.morawska@frsi.org.pl

 • Od początku mojej drogi zawodowej jestem związana z sektorem społecznym, a do zespołu FRSI dołączyłam w 2013 roku. Współtworzę i realizuję kolejne przedsięwzięcia dla bibliotek i organizacji pozarządowych związane m.in. z przywództwem, dialogiem, prawami człowieka, różnorodnością społeczną czy aktywnością obywatelską. Lubię organizować wydarzenia o różnej skali, od warsztatów po konferencje, stacjonarne i online; współtworzyłam metodologię webinariów FRSI. Zajmuję się też włączającą i dostępną komunikacją. Cieszę się, gdy mogę towarzyszyć innym w zmianie i rozwoju.

  Bogna Mrozowska

  koordynatorka projektów

  722 002 115

  bogna.mrozowska@frsi.org.pl

 • Współpracę z FRSI zaczęłam jako wolontariuszka podczas szóstego kongresu bibliotek, którego forma spodobała mi się tak bardzo, że przy ósmej edycji zostałam jego współorganizatorką. Aktualnie organizuję pracę biura FRSI oraz współtworzę projekt  „Lekcja:Enter”. Biblioteki znam od środka, więc rozumiem ich potrzeby, ale chętnie angażuję się także w projekty edukacyjne, które są mi równie bliskie. Codziennie uczę się nowych rzeczy, co daje mi ogromną satysfakcję. Lubię pracować z ludźmi i dla ludzi.

  Zuzanna Ogrodnik-Gruszecka

  specjalistka ds. administracji i realizacji projektów

  577 760 830

  zuzanna.ogrodnik@frsi.org.pl

 • 16Wszystko zaczęło się w 2003 r. Na początku był wolontariat. To właśnie wtedy przekonałam się, że zawodowo będę związana z organizacjami pozarządowymi. Miałam okazję pracować przy projektach dużych i małych, finansowanych ze środków krajowych i europejskich. W FRSI jestem zaangażowana w projekty: „Misja programowanie – podregion ciechanowski” i „E-mocni”. Robię wszystko, by rozliczenia tych grantów miały wydatki tylko kwalifikowalne. Staram się nadać stronie finansowej projektów ludzką twarz. Cenię sobie: możliwość dzielenia się wiedzą, czerpania z doświadczeń innych, współpracę z ludźmi. Wolę słuchać, niż mówić.

  Magdalena Ramos-Smul

  specjalistka ds. rozliczeń

  magdalena.ramos@frsi.org.pl

 • Moje dotychczasowe życie zawodowe wypełniał świat muzyki klasycznej. Tam zdobyłam duże doświadczenie w produkcji wydarzeń, budżetowaniu, pozyskiwaniu funduszy, negocjowaniu umów oraz kreatywnym i indywidualnym podejściem do każdego projektu (wraz z niemożnością przekraczania żadnego deadline’u). Lubię podejmować nowe wyzwania, a przy tym pracować dla ludzi i czuć, że to co robię ma sens. Ogromnie sobie cenię możliwość współpracy z różnymi środowiskami, pracę przy ciekawych projektach z udziałem nowych technologii oraz nieustający rozwój osobisty. Jesienią 2020 roku dołączyłam do zespołu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – zespołu Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

  Adriana Skutyńska

  koordynatorka projektów

  574 999 973

  adriana.skutynska@frsi.org.pl

 • Pracę zawodową zaczynałam w klasycznym biznesie, ale od kilkunastu lat jestem zawodowo związana z III sektorem. Na co dzień zajmuje się wspieraniem komunikacji w organizacjach. W swojej pracy każdego dnia widzę, ile dobrych, sensowych rzeczy robią organizacje pozarządowe i staram się je wspierać w szukaniu sposobu, by o tym mówić ciekawie i angażująco. Od wielu lat współpracuję z sektorem ekonomii społecznej, od niedawana angażuje się też w inkubowanie innowacji społecznych, wykorzystując przy tym moją wiedzę o procesie projektowania produktów i usług. W FRSI wspieram działania promocyjne projektu e-Mocni. Szukając najlepszych sposób dotarcia do mieszkańców i mieszkanek 100 gmin w całej Polsce i zachęcenia ich do udziału w szkleniach podnoszących ich kompetencje cyfrowe.

  Joanna Szymańska

  specjalistka ds. komunikacji

  joanna.szymanska@frsi.org.pl

 • Jestem związana z pracą w organizacjach non-profit od 2009 roku. Bardzo lubię działać z ludźmi dla lokalnych społeczności i wplatać w te działania nowe technologie. W FRSI pracuję w Programie Sektor 3.0, gdzie zajmuję się administracją bazy danych, koordynuję współpracę z podwykonawcami Festiwalu Sektor 3.0 i odpowiadam za transmisje LIVE. W Fundacji miałam przyjemność koordynować przygotowania X Kongresu Bibliotek oraz pracować w projektach: Link do przyszłości oraz “O finansach…w bibliotece”.

  Karolina Walecka

  koordynatorka projektów

  722 003 601

  karolina.walecka@frsi.org.pl

 • Lubię ludzi, technologie z ludzką twarzą i niecodzienne sytuacje, a taki właśnie jest każdy dzień pracy w Fundacji. Jako koordynatorka i trenerka towarzyszę ludziom w momentach zmiany. Sama też rozwijam się nieustannie, ostatnio w dziedzinie coachingu. Sieciuję grupy, łączę pomysły i daję wsparcie. Wierzę, że warto rozmawiać, wspólnie poszukiwać rozwiązań i zmieniać otoczenie tak, jak robimy to w koordynowanych przeze mnie „Strefach Innowacji” . Niespokojny ze mnie duch, nieustannie w podróży.

  Joanna Wcisło

  koordynatorka projektów

  722 003 152

  joanna.wcislo@frsi.org.pl

 • Wspieram online&offline społeczność LABiB – ogólnopolską sieć liderów świata bibliotecznego – rozwijając portal www.labib.pl i koordynując funkcjonowanie sieci. W ramach Programu Rozwoju Bibliotek współtworzyłam ofertę organizacji pozarządowych dla bibliotek, która otwierała je na nowe funkcje w społecznościach lokalnych. Jestem autorką projektu „Scenariusze przyszłości bibliotek”. Chętnie eksperymentuję z nowymi technologiami i podejmuję nowe wyzwania, nie tylko nowotechnologiczne. Lubię czuć, że to co robię ma społeczny sens. Interesują mnie tematy zmiany społecznej, społecznego tworzenia przestrzeni publicznej i strategicznego myślenia o przyszłości, w szczególności w obszarze kultury.

  Martyna Woropińska

  rozwijam online & offline społeczność LABiB

  502 333 734

  martyna.woropinska@frsi.org.pl

 • Współtworzę projekt „Link do przyszłości”, w którym wspieramy młodych ludzi z małych miejscowości w nauce kodowania i planowaniu swojej kariery z wykorzystaniem możliwości, jakie stwarzają nowe technologie. Dbam o komunikację z organizatorami działań i partnerami projektu. Zajmuję się organizacją i logistyką wydarzeń. Udzielam wsparcia w obsłudze sprzętu oraz nadzoruję jego wypożyczanie. W orbicie moich zainteresowań centralne miejsce zajmuje muzyka, lubię gdy sztuka zyskuje dzięki możliwościom, jakie zapewniają nowe rozwiązania technologiczne.

  Andrzej Zawieracz

  zespół projektu My Digital Life

  795 667 800

  andrzej.zawieracz@frsi.org.pl

 

 

POWRÓT DO STRONY O NAS