Co robimy

a

a

PROJEKTY I PROGRAMY

Realizujemy projekty edukacyjne, społeczne, kulturalne, technologiczne. Propagujemy edukację finansową, naukę podstaw programowania i korzystanie z nowych technologii w celach społecznie użytecznych. Zachęcamy do świadomego korzystania z informacji i przekazów medialnych. Nasze projekty wspierają społeczności lokalne w ich rozwoju. Współpracujemy z bibliotekami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, szkołami i innymi instytucjami lokalnymi w całej Polsce. Prowadzimy portale wiedzowe, informacyjne, prezentujące zasoby powstałe w ramach naszych projektów. Propagujemy sieciowanie rozwijając społeczności naszych partnerów w całej Polsce i zachęcając ich przedstawicieli do dzielenia się wiedzą, wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Nasze sztandarowe projekty to: Program Rozwoju Bibliotek, wspierający biblioteki publiczne w w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej, oraz Sektor 3.0, wspierający organizacje pozarządowe we wdrażaniu różnych rozwiązań technologicznych w działaniach społecznie użytecznych. Zainicjowaliśmy, rozwijamy i wspieramy społeczność bibliotekarek i bibliotekarzy LABiB, stworzyliśmy portal labib.pl skierowany do wszystkich osób, dla których biblioteka to miejsce szczególne.

Należymy do konsorcjum realizującego Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich. Celem Programu jest trwałe wzmocnienie organizacji społecznych w Polsce oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowią szczególną wartość.

Realizujemy projekty międzynarodowe finansowane z Programu Komisji Europejskiej Erasmus+. W ramach tych projektów wraz z partnerami wypracowujemy nowe modele działań edukacyjnych i pomagamy je wdrażać w bibliotekach. Spopularyzowaliśmy w polskich bibliotekach metodę “klubów wiedzy”, wypracowaliśmy program edukacji finansowej w bibliotekach publicznych i wspieraliśmy biblioteki w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla osób nieposiadających umiejętności cyfrowych, w tym dla osób starszych.

Nawiązujemy współpracę z instytucjami, organizacjami i firmami z Polski i z zagranicy. Wraz z Fundacją Orange (liderem projektu) i Instytutem Spraw Publicznych realizujemy jeden z największych obecnie realizowanych projektów edukacji cyfrowej w Polsce skierowanych do szkół: Lekcja:Enter. Jego celem jest zmiana sposobu dotychczasowego prowadzenia lekcji przez nauczycieli, poprzez pokazanie im korzyści z wykorzystywania narzędzi cyfrowych, TIK i aktywizujących metod nauczania. We współpracy z Microsoft realizujemy projekt My Digital Life, w którym wspieramy uczennice, uczniów, studentki, studentów oraz profesjonalistki i profesjonalistów ze wszystkich sektorów (prywatnego, publicznego i pozarządowego) w procesie transformacji cyfrowej. W nowatorskim projekcie „Para-buch! Książka w ruch!”, łączącym w sobie promocję książki popularnonaukowej, rozbudzanie wśród młodszych dzieci ciekawości świata, rozwój ich umiejętności językowych i kształtowanie nawyku czytania naszym partnerem była niemiecka fundacja Deutsche Telekom Stiftung.

Nasze portale i strony projektów / programów:

OGÓLNOPOLSKI PORTAL WWW.BIBLIOTEKI.ORG   >

PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK – ARCHIWUM DZIAŁAŃ 2009-2015

PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK. 4. RUNDA

PROGRAM SEKTOR 3.0   >

PORTAL LABIB.PL

PROJEKT “E-MOCNI: CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI, REALNE KORZYŚCI

PROJEKT PARA-BUCH! KSIĄŻKA W RUCH!

PROGRAM AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ REGIONALNY

FINLIT – EDUKACJA FINANSOWA W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH

CYFROWI WĘDROWCY

KLUBY WIEDZY W BIBLIOTEKACH

MY DIGITAL LIFE

LEKCJA: ENTER

KONFERENCJE

Mamy doświadczenie w organizowaniu angażujących, nowoczesnych ogólnopolskich konferencji. Co roku kilkuset przedstawicieli organizacji pozarządowych może wziąć udział w naszym największym wydarzeniu – „Festiwalu Sektor 3.0” – dzięki któremu dowiadują się, jak nowe technologie mogą usprawnić ich działania. Organizujemy też ogólnopolskie kongresy bibliotek, podczas których bibliotekarze odkrywają pomysły na nowe aktywności dla mieszkańców.

Nasze konferencje są połączeniem inspirujących wykładów, prezentacji oraz warsztatów i innych form aktywizowania uczestników. Do udziału w nich zapraszamy zagranicznych i krajowych ekspertów oraz praktyków. Ożywiamy spotkania wprowadzając elementy gier. W czasie pandemii Covid-19 nasze konferencje odbywają się online. Organizując je, korzystamy z wirtualnej platformy Hopin umożliwiającej prowadzenie angażujących, interaktywnych wydarzeń, w których uczestniczy kilkaset osób.

KAMPANIE SPOŁECZNE

Od ponad dziesięciu lat koordynujemy w Polsce międzynarodową kampanię Tydzień z Internetem. Jesteśmy partnerem ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek. Każdego roku wspieramy akcję społeczno-edukacyjną Żonkile. Wraz z partnerami i we współpracy z bibliotekami organizujemy akcje edukacyjne poświęcone ważnym aktualnym tematom, np. O osobach z niepełnosprawnościami. W odpowiedzi na wyzwania spowodowane wojną w Ukrainie i związanym z nią kryzysem uchodźczym, realizujemy inicjatywę Biblioteki dla Ukrainy.

DORADZTWO

Bazując na doświadczeniach naszych partnerów międzynarodowych, wypracowaliśmy własne podejście dla doradztwa w zakresie wykorzystywania nowych technologii przez lokalne organizacje pozarządowe. Dzięki temu 80 mobilnych doradców pomaga organizacjom skuteczniej realizować ich misje.

Doradztwo jest naturalnym elementem większości naszych działań skierowanych do osób, instytucji i organizacji. Uzupełnia szkolenia koncentrując się na indywidualnych potrzebach ich uczestników.

SPRAWDŹ, GDZIE DZIAŁAJĄ MOBILNI DORADCY

SIECIOWANIE

Stworzyliśmy LABIB – sieć liderów i innowatorów środowiska bibliotecznego. Działa ona w dwojaki sposób: jako grupa ludzi, którzy wymieniają się doświadczeniami, uczą się od ekspertów i siebie nawzajem, wspólnie realizują działania, a także jako społeczność portalu www.labib.pl, z którego obecnie korzysta blisko 30 000 osób.

W 25 bibliotekach w całej Polsce stworzyliśmy Strefy Innowacji – miejsca, gdzie ludzie spotykają się, dyskutują i poszukują rozwiązań problemów ważnych dla ich społeczności. Będące przestrzenią kreacji, eksperymentowania, a także uczenia się na własnych błędach.

Sieciowanie traktujemy jako ważny sposób wspierania rozwoju osób, instytucji i organizacji. Taki, który ułatwia łączenie zasobów, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami oraz wspieranie w realizacji wspólnych przedsięwzięć. Dążymy do tego, by sieci przejmowały odpowiedzialność za swój rozwój.

ODWIEDŹ PORTAL LABIB.PL

nasze projekty / aktualne

nasze projekty / zakończone