Co robimy

a

a

PROJEKTY I PROGRAMY

Wspieramy instytucje, organizacje oraz lokalne liderki i liderów w budowaniu aktywnych, otwartych społeczności, rozwijaniu kompetencji i wykorzystywaniu potencjału technologii cyfrowych. Reagujemy na globalne wyzwania współczesności.

Nasze sztandarowe projekty to: Program Rozwoju Bibliotek, wspierający biblioteki publiczne w w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej, oraz Sektor 3.0, pomagający organizacjom społecznym oraz lokalnym liderkom i liderom we wdrażaniu nowych technologii w działaniach społecznie użytecznych.

Współtworzymy Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w którym wzmacniamy lokalne organizacje społeczne i działamy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Wspieramy integrację migrantek i migrantów w polskich społecznościach. W projektach Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni i Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce umożliwiamy dzieciom i młodzieży, z Ukrainy i z Polski, wspólną naukę, zabawę i nawiązywanie relacji, a także pomagamy w wyborze ścieżki edukacji lub kariery. W projekcie My Digital Life pomagamy rozwijać kompetencje osobom poszukującym pracy, a także przedsiębiorczyniom i przedsiębiorcom z Ukrainy i Białorusi.

Wspieramy rozwój umiejętności dyskusji, komunikacji i krytycznego myślenia. W projekcie Jak rozmawiać? Wspieranie umiejętności informacyjnych jako podstawowej kompetencji świadomego obywatelstwa w demokracji uczestniczącej, razem z liderami i liderkami lokalnymi, stwarzamy społecznościom okazję do rozmów o ważnych dla nich sprawach i przygotowujemy do ich prowadzenia.

Stale podkreślamy, że biblioteki pełnią nieocenioną rolę w dzisiejszym świecie – zarówno jako instytucje dostarczające ludziom niezbędnych zasobów wiedzy czy rozrywki, jak i partnerzy w działaniach na rzecz wspólnego dobra. W projekcie Biblioteki dla klimatu zachęcamy bibliotekarki i bibliotekarzy do prowadzenia edukacji klimatycznej i mobilizowania społeczności do działania.

Poznaj nasze projekty

KONFERENCJE

Mamy doświadczenie w organizowaniu angażujących, nowoczesnych ogólnopolskich konferencji. Co roku podczas „Festiwalu Sektor 3.0” inspirujemy i prezentujemy trendy ze świata nowych technologii oraz pokazujemy, jak w praktyce wdrażać cyfrowe strategie i narzędzia w działaniach społecznych. Od 15 lat organizujemy ogólnopolskie kongresy bibliotek, podczas których bibliotekarki i bibliotekarze dzielą się wiedzą i pomysłami na działania dla mieszkańców. Nasze wydarzenia są połączeniem inspirujących wykładów, prezentacji oraz warsztatów i innych aktywnych form.

KAMPANIE SPOŁECZNE

Od ponad dziesięciu lat koordynujemy w Polsce międzynarodową kampanię All Digital Weeks (Tydzień z Internetem). Jesteśmy wsporganizatorem ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek. Każdego roku wspieramy akcję społeczno-edukacyjną Żonkile. Wraz z partnerami i we współpracy z bibliotekami organizujemy akcje edukacyjne poświęcone ważnym aktualnym tematom.

SIECIOWANIE

Propagujemy sieciowanie rozwijając społeczności naszych partnerów w całej Polsce i zachęcając ich przedstawicieli do dzielenia się wiedzą, wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Stworzyliśmy LABIB – sieć liderów i innowatorów środowiska bibliotecznego, przekształconą w Stowarzyszenie Labib. W 25 bibliotekach w całej Polsce stworzyliśmy Strefy Innowacji – miejsca, gdzie ludzie spotykają się, dyskutują i poszukują rozwiązań problemów ważnych dla ich społeczności. Zainicjowaliśmy powstanie grupy dyrektorek i dyrektorów bibliotek InicJaTyWy, dzielących się swoim doświadczeniem i wrażliwością z innymi osobami zarządzającymi instytucjami kultury. Grupa rozwija swoją działalność jako Stowarzyszenie Dyrektorek i Dyrektorów Bibliotek INICJATYWY.

 

nasze projekty / aktualne

nasze projekty / zakończone