Co robimy

a

a

PROJEKTY

Realizujemy projekty edukacyjne, społeczne, kulturalne, technologiczne. Propagujemy edukację finansową, naukę podstaw programowania i korzystanie z nowych technologii w celach społecznie użytecznych. Zachęcamy do świadomego korzystania z informacji i przekazów medialnych. Nasze projekty wspierają społeczności lokalne w ich rozwoju. Współpracujemy z bibliotekami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, szkołami i innymi instytucjami lokalnymi w całej Polsce. Prowadzimy portale wiedzowe, informacyjne, prezentujące zasoby powstałe w ramach naszych projektów. Propagujemy sieciowanie rozwijając społeczności naszych partnerów w całej Polsce i zachęcając ich przedstawicieli do dzielenia się wiedzą, wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Nasze sztandarowe projekty to: Program Rozwoju Bibliotek, wspierający biblioteki publiczne w w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej, oraz Sektor 3.0, wspierający organizacje pozarządowe we wdrażaniu różnych rozwiązań technologicznych w działaniach społecznie użytecznych.

ODWIEDŹ OGÓLNOPOLSKI PORTAL WWW.BIBLIOTEKI.ORG   >

ODWIEDŹ STRONĘ PROGRAMU SEKTOR 3.0   >

ZAJRZYJ NA PORTAL LABIB.PL   >

ODWIEDŹ STRONĘ PROJEKTU “e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”  >

KONFERENCJE

Mamy doświadczenie w organizowaniu angażujących, nowoczesnych ogólnopolskich konferencji. Co roku kilkuset przedstawicieli organizacji pozarządowych może wziąć udział w naszym największym wydarzeniu – „Festiwalu Sektor 3.0” – dzięki któremu dowiadują się, jak nowe technologie mogą usprawnić ich działania. Organizujemy też ogólnopolskie kongresy bibliotek, podczas których bibliotekarze odkrywają pomysły na nowe aktywności dla mieszkańców.

Nasze konferencje są połączeniem inspirujących wykładów, prezentacji oraz warsztatów i innych form aktywizowania uczestników. Do udziału w nich zapraszamy zagranicznych i krajowych ekspertów oraz praktyków. Ożywiamy spotkania wprowadzając elementy gier.

ODWIEDŹ STRONĘ FESTIWALU SEKTOR 3.0

KAMPANIE SPOŁECZNE

Od dziewięciu lat koordynujemy w Polsce międzynarodową kampanię „Tydzień z Internetem”. Współpracujemy z bibliotekami, organizacjami pozarządowymi czy innymi lokalnymi instytucjami, w których odbywają się spotkania promujące ciekawe i wartościowe zasoby Internetu. Do tej pory w akcji w całej Europie uczestniczyło już ponad milion osób.

W polskich edycjach „Tygodnia z Internetem” wzięło udział ponad 2500 bibliotek, szkół, pracowni komputerowych, organizacji pozarządowych czy innych lokalnych instytucji, które zorganizowały spotkania dla blisko 80.000 ludzi!

ODWIEDŹ STRONĘ KAMPANII TYDZIEŃ Z INTERNETEM

DORADZTWO

Bazując na doświadczeniach naszych partnerów międzynarodowych, wypracowaliśmy własne podejście dla doradztwa w zakresie wykorzystywania nowych technologii przez lokalne organizacje pozarządowe. Dzięki temu 80 mobilnych doradców pomaga organizacjom skuteczniej realizować ich misje.

Doradztwo jest naturalnym elementem większości naszych działań skierowanych do osób, instytucji i organizacji. Uzupełnia szkolenia koncentrując się na indywidualnych potrzebach ich uczestników.

SPRAWDŹ, GDZIE DZIAŁAJĄ MOBILNI DORADCY

SIECIOWANIE

Stworzyliśmy LABIB – sieć liderów i innowatorów środowiska bibliotecznego. Działa ona w dwojaki sposób: jako grupa ludzi, którzy wymieniają się doświadczeniami, uczą się od ekspertów i siebie nawzajem, wspólnie realizują działania, a także jako społeczność portalu www.labib.pl, z którego obecnie korzysta blisko 30 000 osób.

W 25 bibliotekach w całej Polsce stworzyliśmy Strefy Innowacji – miejsca, gdzie ludzie spotykają się, dyskutują i poszukują rozwiązań problemów ważnych dla ich społeczności. Będące przestrzenią kreacji, eksperymentowania, a także uczenia się na własnych błędach.

Sieciowanie traktujemy jako ważny sposób wspierania rozwoju osób, instytucji i organizacji. Taki, który ułatwia łączenie zasobów, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami oraz wspieranie w realizacji wspólnych przedsięwzięć. Dążymy do tego, by sieci przejmowały odpowiedzialność za swój rozwój.

ODWIEDŹ PORTAL LABIB.PL

nasze projekty / aktualne

nasze projekty / zakończone