Program Rozwoju Bibliotek

Istotą tego projektu jest wspieranie tysięcy bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.

GARŚĆ DANYCH:

a
Budżet(rundy 1-3):  101,8 mln PLN ze środków Fundacji Billa i Melindy Gates przekazanych Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Czas: 2009 – 2022  (aktualnie realizowana jest 3. runda Programu zaplanowana na lata 2021-2022)
Zasięg (rundy 1-3): 3.808 bibliotek z 1.256 gmin (w większości wiejskich i małych miast); w 3. rundzie bierze udział 75 bibliotek

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA:

 • dostawy sprzętu komputerowego (ponad 12.000 sztuk, m.in. tablety, laptopy, komputery PC, drukarki, projektory),
 • szkolenia dla 11.200 bibliotekarzy i osób współpracujących z bibliotekami (np. z planowania rozwoju biblioteki, tworzenia partnerstw, rzecznictwa, prowadzenia spotkań, udostępniania technologii),
 • promocja modernizacji bibliotek (14.500 materiałów w mediach, 2.000 uczestników ogólnopolskich kongresów bibliotek, 1.700 użytkowników portalu www.labib.pl),
 • integracja otoczenia instytucjonalnego bibliotek (wsparcie i współpraca z Biblioteką Narodową, Instytutem Książki, Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, bibliotekami wojewódzkimi),
 • instytucje publiczne, firmy, organizacje i osoby indywidualne zaangażowane we wspieranie bibliotek (m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – program „Biblioteka+”,, Microsoft – udostępnienie bezpłatnego oprogramowania, Orange – bezpłatny Internet dla bibliotek, organizacje pozarządowe dzielące się z bibliotekami swoim doświadczeniem i wiedzą, 110 liderów opinii w Krajowym Partnerstwie na rzecz Rozwoju Bibliotek),
 • obecnie kontynuowane są działania wspierające trwałość Programu, m.in. dalsze sieciowanie bibliotekarzy, promowanie modelowych rozwiązań i wspieranie wykorzystania nowych technologii w działaniach bibliotek.

DZIĘKI TEMU PROJEKTOWI…

 • biblioteki wyszły naprzeciw różnym potrzebom mieszkańców i rozszerzyły swoją ofertę o ciekawe zajęcia, warsztaty, spotkania, w których ważną rolę pełnią nowoczesne technologie,
 • dyrektorzy bibliotek poznali nowoczesne sposoby zarządzania placówkami oraz pozyskiwania w lokalnym środowisku partnerów do współpracy
 • bibliotekarze odważniej promują działalność swoich placówek, odnosząc ją do lokalnych strategii i zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców
 • samorządy zwiększyły nakłady na działalność i rozwój bibliotek
 • mieszkańcy mają lepszy dostęp do bibliotek, które są dłużej otwarte
 • 1,1 mln użytkowników zdobyło umiejętności związane z obsługą komputera i Internetu, 1,5 mln młodych ludzi poprawiło wyniki w nauce, a 2,2 mln dorosłych jest lepiej przygotowanych do pracy
 • biblioteki stały się miejscem spotkań, niezbędnym w budowaniu relacji społecznych i kapitału społecznego

“Biblioteki na całym świecie podejmują nowe funkcje i zaspokajają coraz więcej potrzeb społeczności, na rzecz których działają. Polskie biblioteki są częścią tego globalnego procesu. Głównym celem Programu Rozwoju Bibliotek było rozwijanie nowych usług tych placówek I ten cel został osiągnięty. Dzięki działaniom prowadzonym z bardzo dużą dbałością o jakość zainicjowana została modernizacja bibliotek na ogromną skalę”.

Darren Hoerner, Fundacja Billa i Melindy Gatesów
a

“Pani z naszej wsi, lat 56, przychodziła do biblioteki po książki. Dowiedziała się, że w bibliotece można korzystać z komputerów, postanowiła nauczyć się, jak je obsługiwać. Po kilku miesiącach i już w miarę biegłym obsługiwaniu stron www wystawiła swoje niepowtarzalne pracę plastyczne na serwisie aukcyjnym. Dzisiaj jest to jej główny zarobek. A jej prace znajdują się także w bibliotece – w galerii.

wypowiedź bibliotekarki

WIĘCEJ:

a

www.programrozwojubibliotek.org

www.biblioteki.org

http://issuu.com/publikacjefrsi/docs/biblioteka_wiecej_niz_myslisz

www.labib.pl

facebook.com/biblioteki

youtube.com/user/bibliotekiorg

twitter.com/biblioteki

www.flickr.com/photos/frsi_org/albums/72157658877628990

WIĘCEJ INFORMACJI UDZIELI:

a

Agnieszka Koszowska

PRB-01

Program Rozwoju Bibliotek wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.

FRSI-01PAFW-01