O nas

KIM JESTEŚMY?

Nasza fundacja została utworzona w 2008 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności (PAFW) z siedzibą w USA – jedną z największych organizacji grantodawczych działających w Polsce, o kapitale żelaznym wynoszącym ponad 250 mln USD. Pierwszym zadaniem FRSI była realizacja ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek – wspólnego przedsięwzięcia PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów w ramach międzynarodowej inicjatywy „Global Libraries”. Dzięki temu nabyliśmy unikalne doświadczenie pracy w tysiącach lokalnych społeczności w całej Polsce, w obszarze zmiany społecznej, z wykorzystaniem nowych technologii. Na tym doświadczeniu budujemy dalszy rozwój naszej organizacji, w zgodzie z naszymi wartościami, którymi są jakość, innowacyjność i partnerstwo.

NASZA MISJA

Sprawiamy, że mieszkańcy małych miejscowości wykorzystują nowe technologie do zdobywania kompetencji i wspólnego działania.

Potrafią pożytecznie i twórczo korzystać z Internetu, mają lepszą orientację na rynku pracy, angażują się w rozwój swoich społeczności i razem spędzają wolny czas.

DLACZEGO TECHNOLOGIE?

Rozwój społeczności lokalnych w coraz większym stopniu zależy od dostępu do wiedzy oraz innowacyjnego myślenia i działania. W każdym z tych elementów ważną rolę odgrywają nowoczesne technologie. Ich specyfiką jest duża zmienność, a śledzenie zmian wymaga uwagi, czasu i kompetencji. Dlatego chcemy ułatwiać ludziom wykorzystywanie potencjału nowych technologii.

DLACZEGO LOKALNOŚĆ?

Działania prowadzone na poziomie lokalnym bezpośrednio wpływają na jakość życia ludzi. Miejscowości do 50 tys. mieszkańców zamieszkuje większość Polaków. Budując na naszym doświadczeniu chcemy przyczyniać się do wzmocnienia potencjału rozwojowego przede wszystkim na wsiach i w małych miastach. Docieramy do mieszkańców właśnie takich miejscowości poprzez biblioteki, organizacje pozarządowe i szkoły, z którymi pracujemy od lat, w całej Polsce. Chcemy, by działały nowocześnie, aktywizowały ludzi i umożliwiały im dostęp do praktycznej wiedzy. W ten sposób tworzą się warunki sprzyjające kreatywności, szukaniu rozwiązań i współpracy. W ten sposób buduje się kapitał społeczny.

JAK REALIZUJEMY MISJĘ?

UŁATWIAMY DOSTĘP DO PRAKTYCZNEJ WIEDZY

Mieszkańcy potrzebują dostępu do praktycznej wiedzy – po to, by wybrać odpowiednią pracę, kierunek studiów, nauczyć się języka obcego, rozwijać zainteresowania. Ale też by zrobić zakupy w sieci, korzystać z bankowości elektronicznej czy rozważnie udostępniać swoje dane w Internecie. Wiedza jest również ważna dla rozwoju społeczności – bo to dzięki niej ludzie mogą bardziej świadomie podejmować decyzje, uczestniczyć w konsultacjach społecznych czy angażować się w takie inicjatywy, jak budżet partycypacyjny.

STAWIAMY NA INNOWACJE

Dla ludzi coraz ważniejsze stają się ich potrzeby związane z edukacją w każdym wieku, spędzaniem wolnego czasu, rozwijaniem zainteresowań czy zdrowym stylem życia. Nie ma uniwersalnych sposobów realizacji tych potrzeb – każda społeczność lokalna musi wymyślić swoje własne lub twórczo skorzystać z tego, co sprawdziło się gdzie indziej. Potrzebuje do tego miejsc, w których można się spotkać i dyskutować. Potrzebuje również nowych technologii. Na przykład jeśli w jakiejś miejscowości brakuje ścieżek rowerowych, można je zaplanować korzystając z aplikacji umożliwiającej zgłaszanie ich przebiegu.

PROMUJEMY WSPÓŁPRACĘ

Miejscowości o wysokim kapitale społecznym – czyli takie, w których ludzie ufają sobie nawzajem i potrafią współpracować – rozwijają się lepiej. Możliwe staje się wówczas łączenie zasobów różnych instytucji i organizacji. Można na przykład zorganizować szkolenia z obsługi komputera i dzięki staraniom biblioteki publicznej, ośrodka pomocy społecznej, domu kultury czy szkoły zachęcać do udziału w nich różne grupy mieszkańców, skorzystać z wszystkich dostępnych sal i sprzętu. Pozwala to realizować ambitniejsze cele i działać z większym rozmachem.

NASZE WARTOŚCI

JAKOŚĆ

 • Działamy kompleksowo i długofalowo.
 • Wprowadzamy trwałe i rzeczywiste zmiany w społecznościach lokalnych.
 • Rzetelnie badamy wpływ podjętych działań i poddajemy refleksji sposoby ich realizacji.
 • Precyzujemy cele i szukamy najlepszych sposobów ich realizacji. Nie boimy się eksperymentowania i testowania różnych rozwiązań.

INNOWACYJNOŚĆ

 • Stale szukamy nowych sposobów działania.
 • Analizujemy potrzeby, wyzwania i trendy krajowe i globalne.
 • Staramy się proponować nowe sposoby rozwiązywania problemów społeczności lokalnych.
 • Wierzymy, że podstawą innowacyjności jest wzajemne zaufanie i chęć oraz umiejętność współpracy.

PARTNERSTWO

 • Współpracujemy z sektorem pozarządowym, biznesem oraz administracją publiczną.
 • Stwarzamy okazje do łączenia różnych środowisk i wymiany doświadczeń.
 • Dbamy o synergię.
 • Zdobytą wiedzą i doświadczeniami dzielimy się w krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy.

SPRAWDŹ Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY