Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.

Celem projektu było zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży oraz opiekunom, przybyłym do Polski z Ukrainy, w kontynuacji nauki w ukraińskiej szkole, a także w adaptacji do polskiej szkoły, korzystaniu z różnych form zajęć rozwojowych w bibliotekach oraz nauce języka polskiego i integracji z młodymi Polkami i Polakami. Projekt zrealizowaliśmy we współpracy z Save the Children International – międzynarodową organizacją humanitarną, która pomaga dzieciom i ich rodzinom na całym świecie, zwłaszcza zagrożonym społecznych wykluczeniem lub mieszkającym na terenach dotkniętych konfliktami.

Więcej informacji: https://bibliotekidlaukrainy.org.pl/biblioteka-dla-wszystkich/

PODSTAWOWE DANE:

 • Budżet: 4.921.961 PLN – finansowanie: Save the Children International (dodatkowo bibliotekom uczestniczącym w projekcie zostaną przekazane przez Grantodawcę tablety i laptopy),
 • Czas: maj 2022 – czerwiec 2023,
 • Zasięg: ogólnopolski: 51 bibliotek.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA:

 • przekazanie bibliotekom grantów na zatrudnienie asystentów/asystentek z Ukrainy oraz na zakup pomocy dydaktycznych i realizację zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży,
 • przeprowadzenie szkoleń dla bibliotekarek i bibliotekarzy, zapewnienie wsparcia poszkoleniowego w formie spotkań i webinariów,
 • wyposażenie bibliotek w sprzęt, materiały edukacyjne i akcesoria do realizacji zajęć szkolnych online i zajęć dodatkowych (roboty edukacyjne, laptopy, tablety, zestawy muzyczne),
 • wprowadzenie w bibliotekach nowych form i metod działań (kluby wiedzy, relaksujące zajęcia ruchowe Team Up dla dzieci z trudnymi doświadczeniami),
 • przygotowanie i uruchomienie platformy edukacyjnej do zarządzania klubami wiedzy,
 • rozbudowa strony Biblioteki dla Ukrainy zawierającej materiały edukacyjne inne zasoby i informacje pomocne w pracy z migrantkami i migrantami.

DZIĘKI TEMU PROJEKTOWI:

 • uczniowie i uczennice z Ukrainy będą mieć możliwość nauki online zgodnie z ukraińskim programem nauczania, co pozwoli im być na bieżąco z materiałem w czasie pobytu w Polsce, a ukraińscy uczniowie polskich szkół otrzymają wsparcie w nauce,
 • dzieci i młodzież z Ukrainy nawiążą relacje z rówieśnikami z Polski i będą razem korzystać z oferty bibliotek, co pomoże im w integracji z lokalną społecznością i w adaptacji do polskiego systemu edukacji (jeśli będą mieszkać w Polsce przez dłuższy czas),
 • dzieci z Ukrainy będą mogły uczestniczyć w bibliotekach w kreatywnych zajęciach rozwojowych z zakresu STEAM, w zajęciach artystycznych, a także w relaksujących zajęciach ruchowych Team Up), co pozwoli im rozwijać ich potencjał, zainteresowania, hobby i uzdolnienia w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze w bibliotece,
 • bibliotekarki i bibliotekarze zyskają nową wiedzę i umiejętności, i poszerzą ofertę swoich bibliotek o działania skierowane do dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz ich opiekunów.

POLITYKA OCHRONY DZIECI:

FRSI realizując projekty skierowane do dzieci i młodzieży dba o ich dobro. Informacje o podejrzanych zachowaniach lub jakiejkolwiek przemocy wobec dzieci można przekazać (również anonimowo) wypełniając ten formularz lub na adres mailowy: chronimydzieci@frsi.org.pl.

PROJEKT KOORDYNUJE:

MAŁGORZATA MAKOWSKA >