Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce

Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce to projekt wspierający młodzież ukraińską i polską w nawiązywaniu relacji, nauce szkolnej oraz wyborze ścieżki kariery – poprzez udział w zajęciach integracyjnych i rozwojowych organizowanych w bibliotekach. Wsparcie dotyczy również ukraińskich rodziców i opiekunów. Zajęcia odbywają się od października 2023 r. do kwietnia 2025 r. w bibliotekach w różnych częściach Polski. Obejmują obszary takie jak rozwijanie zainteresowań, wsparcie psychospołeczne, wzmacnianie kompetencji miękkich, kursy języka polskiego, wsparcie w nauce szkolnej, w tym efektywne uczenie się i przygotowanie do egzaminów, oraz doradztwo zawodowe. W każdej bibliotece powstaje projektowana partycypacyjnie przez młodzież przestrzeń do spędzania czasu i rozwijania się. Nastolatki będą mogły dzięki projektowi inicjować i realizować projekty przy wsparciu bibliotekarzy. Biblioteki otrzymują wsparcie finansowe i merytoryczne w postaci szkoleń z różnorodnych metod pracy z młodymi osobami.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA:

W ramach projektu Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zaprosiła do współpracy 23 biblioteki (placówki biblioteczne), w których odbywają się działania na rzecz młodzieży z Polski i Ukrainy.

Biblioteki biorące udział w projekcie otrzymują wsparcie finansowe – w formie grantów w wysokości 64 300 zł na placówkę, wsparcie merytoryczne – w formie szkoleń stacjonarnych i online, scenariuszy zajęć i materiałów dodatkowych oraz wsparcie komunikacyjno-promocyjne – w postaci identyfikacji wizualnej projektu, strategii komunikacji z młodzieżą i promocji projektu w mediach społecznościowych.

Co się wydarzy w bibliotece w czasie trwania projektu (2023-2025)?

  • Młodzież z Polski i Ukrainy wspólnie z bibliotekarkami / bibliotekarzami zaprojektuje i wyposaży przestrzeń, w której będzie chciała spędzać czas i rozwijać swoje pasje;
  • Bibliotekarki i bibliotekarze zaproszą nastolatków do wzięcia udziału w Akademii Kompetencji Przyszłości zakończonej realizacją projektu przygotowanego przez osoby uczestniczące;
  • We współpracy ze szkołami bibliotekarki / bibliotekarze będą prowadzić warsztaty z metod efektywnego uczenia się;
    Odbędą się kursy języka polskiego dla obcokrajowców;
  • W bibliotekach będzie można zatrudnić nauczycieli, którzy pomogą młodzieży przygotować się do egzaminów na zakończenie szkoły, a także doradców zawodowych, którzy pomogą im zaprojektować dalsze ścieżki rozwoju.

Lista bibliotek biorących udział w projekcie jest dostępna tutaj.

Kontakt:

Informacji na temat projektu udziela Monika Schmeichel-Zarzeczna, monika.schmeichel@frsi.org.pl, + 48 504 991 154.

Więcej informacji: bibliotekidlaukrainy.org.pl


Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce” jest realizowany przez FRSI w partnerstwie z Save the Children International.