Wynik postępowania ofertowego nr 3/BMSWK/2013

Najkorzystniejsze oferty na pełnienie funkcji trenera szkoleń dla przedstawicieli bibliotek wojewódzkich i powiatowych (lub pełniących funkcję bibliotek powiatowych), które odbędą się w Warszawie, Gdańsku, Olsztynie i Opolu, zostały złożone przez następujących oferentów:

  • Beata Pawłowicz Edukacja Społeczna;
  • Iwona Kusak;
  • Damian Dec Instytut Inspiracji. 

Najkorzystniejsze oferty na pełnienie funkcji trenera-konsultanta dla partnerstw powiatowych z województw: małopolskiego, opolskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego zostały złożone przez następujących oferentów:

  • Beata Pawłowicz Edukacja Społeczna (pełnienie funkcji trenera-konsultanta dla dwóch partnerstw powiatowych);
  • Damian Dec Instytut Inspiracji (pełnienie funkcji trenera-konsultanta dla jednego partnerstwa powiatowego);
  • Magdalena Rogowska (pełnienie funkcji trenera-konsultanta dla dwóch partnerstw powiatowych);
  • Magdalena Popłońska-Kowalska – ANIMA – edukacja, szkolenia (pełnienie funkcji trenera-konsultanta dla dwóch partnerstw powiatowych);
  • Pracownia Interakcji – Małgorzata Tur (pełnienie funkcji trenera-konsultanta dla dwóch partnerstw powiatowych).

Wszystkim uczestnikom postępowania dziękujemy za złożenie ofert.