Zapytanie ofertowe na trenerów oraz trenerów-konsultantów w ramach projektu "Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur"

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ogłasza zapytanie ofertowe nr 3/BMSWK/2013 na:

  • Pełnienie funkcji trenera szkoleń dla przedstawicieli bibliotek wojewódzkich i powiatowych (lub pełniących funkcję bibliotek powiatowych), które odbędą się w Warszawie, Gdańsku, Olsztynie i Opolu.
  • Pełnienie funkcji trenera-konsultanta dla partnerstw powiatowych z województw: małopolskiego, opolskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Termin składania ofert: do dnia 13.09.2013 r. do godz. 9.00.

Do pobrania:

Osoba uprawniona do kontaktowania się z Oferentami: Bogna Włodarczyk, bogna.wlodarczyk@frsi.org.pl, tel. 22 579-16-19, kom. 722-002-115.