Zapytanie ofertowe na sprzęt dla bibliotek z III rundy Programu Rozwoju Bibliotek

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ogłasza uruchomienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na „Dostawę, integrację, wsparcie techniczne i monitorowanie sprzętu dla bibliotek w ramach III rundy Programu Rozwoju Bibliotek”. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 3 czerwca 2013 r. o godz. 14:00.

Łącznie w ramach zamówienia planowane jest dostarczenie do bibliotek uczestniczących w III rundzie Programu Rozwoju Bibliotek 614 komputerów stacjonarnych z monitorami, 486 urządzeń wielofunkcyjnych, 151 zestawów multimedialnych złożonych z laptopa, projektora, ekranu projekcyjnego i głośników, 486 aparatów cyfrowych i 486 listew przeciwprzepięciowych. Zamówienie obejmuje również wsparcie techniczne i monitorowanie wykorzystania sprzętu po zakończeniu dostaw. Szczegółowe informacje znajdują się w zapytaniu ofertowym.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie Ofertowe
Szczegolowe_Zestawienie_Cen
Formularze
• 
Wykaz_lokalizacji

Kontakt do osoby uprawnionej do porozumiewania się z Oferentami: Mariusz Boguszewski, tel. 22 579 12 65, kom. 722 002 135, e-mail: mariusz.boguszewski@frsi.org.pl.