"Misja: programowanie" – szukamy osób chcących pełnić rolę trenera programowania

Szukamy trenerów szkoleń dla nauczycieli do przygotowywanego projektu „Misja: programowanie”, który planujemy realizować na terenie wybranych podregionów Mazowsza.

Partnerem projektu jest Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Środki na realizację projektu planujemy pozyskać z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (3.2 Innowacyjne działania na rzecz aktywizacji cyfrowej). Jeśli są Państwo zainteresowani pełnieniem roli trenera nauki programowania w przygotowywanym przez nas projekcie, prosimy o przekazanie nam danych kontaktowych i o wypełnienie ankiety.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ > https://goo.gl/forms/X4h2CYDZbDDXO4M42


Zadania trenera

Zaangażowanie trenera w projekcie “Misja: programowanie” będzie obejmować:

  • prowadzenie 2-4 dniowego szkolenia dla nauczycieli klas I-III (weekend),
  • współprowadzenie z przeszkolonym nauczycielem pięciu 2-godzinnych zajęć praktycznych dla uczniów (między poniedziałkiem a piątkiem, po lekcjach),
  • doradztwo on-line dla nauczycieli (ok. 20 godzin).

Trener, w zależności od dyspozycyjności, będzie mógł poprowadzić więcej niż jedno szkolenie. Minimalna liczba nauczycieli do objęcia opieką podczas realizacji przez nich zajęć praktycznych wynosi 2. Za prowadzenie szkoleń, współprowadzenie zajęć i doradztwo przewidujemy wynagrodzenie.

Gdzie i kiedy?

  • Szkolenia będą adresowane do nauczycieli publicznych szkół podstawowych z terenu Mazowsza (podregiony: ciechanowski, radomski, warszawski wschodni).
  • Orientacyjny termin prowadzenia szkoleń: I i III kwartał 2018 r.
  • Termin współprowadzenia zajęć z dziećmi: luty – czerwiec i wrzesień – grudzień 2018 r.

Kolejne kroki

Dla osób nieposiadających wiedzy z zakresu programowania, a posiadających doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób dorosłych i/lub pracy z dziećmi, planujemy organizację webinarium „Jak poprowadzić zajęcia z programowania” (27 października, godz. 18.00) a także jednodniowego szkolenia w Warszawie w dn. 26 listopada (sobota).

Jeśli projekt “Misja: programowanie” uzyska dofinansowanie, będziemy zobowiązani przeprowadzić formalne zapytanie zgodnie z zasadą konkurencyjności, tym samym wypełnienie przez Państwa ankiety nie jest równoznaczne z powierzeniem Państwu funkcji trenera.

We wniosku o dofinansowanie nie podajemy Państwa danych osobowych, lecz tylko dane zbiorcze, opisujące grupę potencjalnych trenerów (kwalifikacje i doświadczenie).

Dowiedz się więcej:

Jeśli macie Państwo pytania, prosimy o kontakt z Katarzyną Morawską,katarzyna.morawska@frsi.org.pl, tel. 601 421 097.

Zachęcamy też do udziału w webinariach, które organizujemy w ramach miesiąca tematycznego „Październik pozytywnie zaprogramowany” na portalu LABiB: https://labib.pl/artykuly/pokaz/335/

Prosimy o przekazanie informacji oraz linku do niniejszej ankiety innym potencjalnie zainteresowanym osobom z terenu Mazowsza.