Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur: zapytanie ofertowe nr 5/BMSWK/2013

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ogłasza zapytanie ofertowe nr 5/BMSWK/2013 na zapewnienie usługi noclegowej wraz z ze śniadaniem w Oslo i Bergen.

Termin składania ofert: do 18.10.2013 r., do godz. 10.00

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe

Osoby uprawnione do kontaktowania się z Oferentami:
Bogna Włodarczyk, e-mail: bogna.wlodarczyk@frsi.org.pl
Joanna Wcisło, e-mail: joanna.wcislo@frsi.org.pl
tel. +48 22 579 16 19 

***

Information Society Development Foundation announces a call for proposals no. 5/BMSWK/2013 for hotel accommodation including breakfast in Oslo and Bergen.

Bid submission deadline: by 10.00 a.m. on 18.10.2013

To download:
Call for proposals

The persons authorised to contact the Bidders are:
Ms. Bogna Włodarczyk, e-mail: bogna.wlodarczyk@frsi.org.pl
Ms. Joanna Wcisło, e-mail: joanna.wcislo@frsi.org.pl
tel. +48 22 579 16 19