Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur: Wynik postępowania ofertowego nr 5/BMSWK/2013

Informujemy, że najkorzystniejsze oferty, nadesłane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/BMSWK/2013 z dnia 10.10.2013 r., zostały złożone przez:

1. firmę Wadi.fhu Artur Piszczek – oferta na zapewnienie usługi noclegowej wraz ze śniadaniem w Oslo;

2. firmę “TOP PODRÓŻE” Ewa Koś – oferta na zapewnienie usługi noclegowej wraz ze śniadaniem w Bergen.

Wszystkim uczestnikom postępowania dziękujemy za złożenie ofert.