Zapytanie ofertowe na rezerwację, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze na trasie Polska-Norwegia i Norwegia-Polska

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ogłasza zapytanie ofertowe nr 2/BMSWK/2013 na rezerwację, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze na trasie Polska-Norwegia i Norwegia-Polska według najkorzystniejszej oferty cenowej, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych promocji i taryf specjalnych, z uwzględnieniem preferencji Zamawiającego co do linii lotniczej, terminu wyjazdu i godzin przelotu.

Termin składania ofert: do 14.08.2013 r., do godz. 12.00.

Do pobrania:

Osoba uprawniona do kontaktowania się z Oferentami:
Joanna Wcisło, e-mail: joanna.wcislo@frsi.org.pl, tel. 22 579-16-19, kom. 600-334-896.