"Misja: programowanie" – zapraszamy gminy do udziału w przygotowywanym projekcie

Serdecznie zapraszamy gminy z woj. mazowieckiego, podregionów: ciechanowskiego, płockiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego, do udziału w przygotowywanym projekcie „Misja: programowanie”. Projekt będzie dotyczyć m.in. szkoleń dla nauczycieli klas I-III publicznych szkół podstawowych w zakresie podstaw programowania.

W ramach projektu planujemy zaoferować:

  • szkolenia dotyczące nauki podstaw programowania dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej,
  • scenariusze zajęć dla klas I-III dot. podstaw programowania,
  • zajęcia dla dzieci klas I-III, w ramach których nauczą się tworzyć pierwsze animacje i programować roboty edukacyjne (zajęcia będą prowadzone przez ww. przeszkolonych nauczycieli jako część szkolenia, tj. bez dodatkowego wynagrodzenia),
  • laptop dla każdego przeszkolonego nauczyciela,
  • zestaw kilkunastu robotów edukacyjnych (wspólny dla przeszkolonych nauczycieli z terenu gminy),
  • przeszkolenie bibliotekarzy i pracowników domów kultury, tak aby i oni mogli oferować zajęcia z programowania w swoich instytucjach.

W projekcie mogą wziąć udział gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z następujących powiatów:

  • podregion ciechanowski: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński
  • podregion radomski: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński
  • podregion płocki: gostyniński, płocki, sierpecki
  • podregion warszawski – wschodni: garwoliński, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, wołomiński

Projekt przygotowujemy wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. MSCD jest akredytowaną placówką prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Co roku organizuje około 1600 różnorodnych form doskonalenia kadry oświatowej. Na doskonalenie nauczycieli pozyskało z funduszy unijnych ok. 20 milionów złotych.

Nasza fundacja ma bogate doświadczenie w realizacji ogólnopolskich, kompleksowych projektów dotyczących roli technologii w rozwoju lokalnym. Swoje działania kierujemy także do uczniów i nauczycieli. Od 2012 roku prowadzimy projekt „Link do przyszłości”, którego celem jest zachęcanie młodzieży do odkrywania, czym jest programowanie (zobacz: krótki film pokazujący działalność Lokalnego Klubu Kodowania w Murowie).

Środki na realizację projektu “Misja: programowanie” zamierzamy pozyskać z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 “Innowacyjne działania na rzecz aktywizacji cyfrowej”). Zgodnie z planami Ministerstwa Edukacji Naukowej nauka programowania w klasach I-III ma znaleźć się w podstawie programowej dla szkół podstawowych już w roku szkolnym 2017/2018.

Prosimy o przekazanie informacji o projekcie do urzędów gmin a także do szkół. Zgłoszenia – w imieniu szkół – może dokonać wyłącznie gmina, z uwagi na konieczność podpisania porozumienia o współpracy. Zgłoszenie można wysłać za pomocą internetowego formularza dostępnego tutaj. W formularzu prosimy m.in. o wskazanie liczby nauczycieli, którzy uczestniczyliby w szkoleniach, podanie nazw reprezentowanych przez nich szkół oraz danych osoby do kontaktu.

Na zgłoszenia czekamy do 27 września br.

Do 4 października przekażemy informację, czy gmina została przyjęta do projektu. Jedynym kryterium będzie zadeklarowana przez gminę liczba nauczycieli – im większa, tym większe prawdopodobieństwo, że gmina weźmie udział w projekcie.

Więcej informacji o projekcie, FRSI oraz MSCDN znajdą Państwo w materiale do pobrania: „Misja: programowanie” – informacje o projekcie.

Osoba do kontaktu: Elżbieta Jankowska, elzbieta.jankowska@frsi.org.pl, tel. 22 123 90 20