WZNOWIENIE: Szukamy wykonawców do realizacji usług szkoleniowych

W ramach projektu „Szkoła Aktywnego Sektora. Program rozwoju organizacji i budowania sieci współpracy” szukamy wykonawców do przygotowania i zrealizowania szkoleń stacjonarnych oraz online. Oferty należy złożyć mailowo w terminie do 9 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00.

Szkoła Aktywnego Sektora. Program rozwoju organizacji i budowania sieci współpracy to kompleksowa oferta możliwości edukacyjnych i sieciujących ukierunkowanych na podniesienie konkurencyjności polskich lokalnych organizacji i grup nieformalnych, działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, różnorodności społecznej, równego traktowania, kultury demokratycznej i dialogu.

Projekt jest finansowany z Funduszy EOG, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny i jest realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Adresatami projektu są organizacje i grupy nieformalne działające na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, różnorodności społecznej, równego traktowania, kultury demokratycznej i dialogu.

Przedmiotem zapytania są szkolenia, realizowane w ramach pierwszego cyklu projektu, o następujących tematach:

Stacjonarnie:
1. budowanie strategii fundraisingowej organizacji,
2. budowanie strategii marketingowej organizacji,

On-line:
5. zarządzanie projektami,
6. metodologia design thinking,
7. style i metody zarządcze (agile i innych),
8. działalność gospodarcza w organizacji,
10. budowanie sieci wsparcia – sojuszników, ambasadorów, mentorów,
11. projektowania procesów partycypacyjnych,
14. profesjonalnego przygotowania ofert współpracy,
15. projektowania i komunikacji zorientowanej na użytkownika/odbiorców,
16. skutecznej promocji w mediach społecznościowych,
17. architektury informacji i zarządzania treścią,
18. produkcji wydarzeń online,
19. bezpieczeństwa w sieci.

Termin realizacji zamówienia: październik 2021 r. – styczeń 2022 r.

Termin złożenia oferty: oferty należy złożyć mailowo w terminie do 9 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00, w podpisanym pliku pdf na adres: adriana.skutynska@frsi.org.pl.

Pliki do pobrania: