Wznowienie: Szukamy wykonawcy do realizacji badania potrzebnego do stworzenia modelu budowania dialogu w społeczności lokalnej

W ramach projektu “Jak rozmawiać? Wspieranie umiejętności informacyjnych jako podstawowych kompetencji świadomego obywatelstwa w demokracji uczestniczącej” szukamy wykonawcy do przygotowania narzędzi badawczych i przeprowadzenia badań społecznych na potrzeby stworzenia praktycznego modelu budowania dialogu w społeczności lokalnej. Oferty można składać mailowo w terminie do 12 sierpnia 2021 r. do końca dnia.

Nasze doświadczenie oraz badania, które znamy, pokazują, że kompetencje informacyjne są kluczowe dla rozwoju społeczności lokalnych w Polsce. Wynika z nich również, że Polacy i Polki zbyt rzadko rozmawiają ze sobą o ważnych dla nich sprawach lokalnych.

Jak to zmienić? Jak zachęcać ludzi do rozmów poza gronem osób najbliższych i poza własną bańką informacyjną? Jak przekonywać do sprawdzania i weryfikowania informacji? Na te pytania chcemy odpowiedzieć w projekcie “Jak rozmawiać? Wspieranie umiejętności informacyjnych jako podstawowych kompetencji świadomego obywatelstwa w demokracji uczestniczącej.”

Projekt będzie realizowany do marca 2024 w kilku etapach. W ramach pierwszego etapu zbadamy, co społeczności lokalne rozumieją pod pojęciem rozmowy, dialogu, jak dziś wyglądają rozmowy o sprawach lokalnych, które tematy są ważne i jakie warunki muszą być spełnione, by głos zabierały kolejne grupy obywateli i obywatelek. Na podstawie badania oraz innych istniejących już doświadczeń, polskich i zagranicznych, stworzymy model budowy dialogu – praktyczny przewodnik ułatwiający liderom i liderkom skuteczne tworzenie okazji do rozmowy.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: https://frsi.org.pl/projekt/jak-rozmawiac/.

SZUKAMY WYKONAWCY – ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ BADANIA:

Przygotowanie narzędzi badawczych i przeprowadzenie badań społecznych potrzebnych do stworzenia praktycznego modelu budowania dialogu w społeczności lokalnej

Badanie jest pierwszym krokiem w realizacji Projektu, którego celem jest wzmacnianie kultury demokratycznej i świadomości obywatelskiej wśród społeczności lokalnych w Polsce poprzez:
a) zachęcenie mieszkańców i mieszkanek, także tych mniej dotąd obecnych i aktywnych społecznie, do wymiany poglądów – rozmów, dyskusji na ważne dla nich tematy – poza własnymi bańkami informacyjnymi (z osobami mającymi odmienne poglądy),
b) podnoszenie kompetencji wyszukiwania, weryfikacji i posługiwania się informacją, zwłaszcza umiejętności jej krytycznej analizy i oceny,
c) podnoszenie umiejętności wspólnego budowania i udostępniania wiedzy pozwalającej podejmować decyzje w wyniku konstruktywnych dyskusji opartych o wiarygodne źródła informacji.

Przedmiotem zapytania jest przygotowanie narzędzi badawczych i przeprowadzenie badań potrzebnych do stworzenia praktycznego modelu budowania dialogu w społeczności lokalnej – praktycznego przewodnika dla liderów i liderek lokalnych ułatwiającego budowę i odbudowę komunikacji w ważnych lokalnie sprawach.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 października 2021 r.

Termin złożenia oferty: oferty należy złożyć mailowo w terminie do 12 sierpnia 2021 r. do końca dnia, w pliku pdf (podpisany skan lub plik podpisany certyfikowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym), na adres: adriana.skutynska@frsi.org.pl

Pobierz opis przedmiotu zamówienia

Pobierz załącznik do oferty