Jak rozmawiać? Wspieranie umiejętności informacyjnych jako podstawowych kompetencji świadomego obywatelstwa w demokracji uczestniczącej

W projekcie “Jak rozmawiać?” będziemy zachęcać Polki i Polaków do rozmów o ważnych dla nich lokalnie sprawach, poza gronem najbliższych i poza własną bańką informacyjną, do sprawdzania i weryfikowania informacji.

Projekt będzie realizowany do marca 2024 w kilku etapach. W ramach pierwszego etapu zbadamy, co społeczności lokalne rozumieją pod pojęciem rozmowy, dialogu, jak dziś wyglądają rozmowy o sprawach lokalnych, które tematy są ważne i jakie warunki muszą być spełnione, by głos zabierały kolejne grupy obywateli i obywatelek. Na podstawie badania oraz innych istniejących już doświadczeń, polskich i zagranicznych, stworzymy model budowy dialogu – praktyczny przewodnik ułatwiający liderom i liderkom skuteczne tworzenie okazji do rozmowy. Właśnie ogłosiliśmy zapytania ofertowe na realizację badania i stworzenie modelu. Więcej informacji znajduje się na tej stronie.

W kolejnych etapach zaprosimy do współpracy lokalnych liderów i liderki. Przetestujemy z nimi działanie modelu w kilku lokalizacjach, a następnie wdrożymy w kolejnych trzydziestu. W ostatnim etapie będziemy utrwalać rezultaty projektu – promować sprawdzony model oraz sposób jego dostosowywania do lokalnych warunków, sieciować zaangażowane w projekt osoby i zachęcać kolejne do podjęcia podobnej pracy.

CELE PROJEKTU

 • zwiększenie dostępności do wiarygodnych i wartościowych informacji, a także zdolności obywateli do ich krytycznej analizy i oceny,
 • wdrożenie i popularyzacja modelu wspólnego tworzenia wiedzy poprzez partycypacyjne interaktywne wydarzenia: dyskusje i debaty,
 • wspieranie lokalnego dialogu w każdej możliwej formie (rozmowy, spotkania) w bezpiecznym środowisku,
 • rozwijanie podstawowych kompetencji w zakresie umiejętności informacyjnych (kultury komunikacji, krytycznego myślenia, zarządzania konfliktami), zwłaszcza wśród osób nieaktywnych w życiu społeczeństwa obywatelskiego, jako kluczowych umiejętności niezbędnych do ich zaangażowania.
  .

PODSTAWOWE DANE

Budżet: 299.898,00 euro. Projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
Czas: 01.04.2021-31.03.2024
Zasięg: ogólnopolski

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

 • wznowienie/ustanowienie kultury interakcji w społeczności – stworzenie bezpiecznej przestrzeni do spotkań i dzielenia się informacjami na bardziej neutralne / codzienne tematy, aby zachęcić do wymiany informacji i rozwinąć podstawowe umiejętności kultury komunikacyjnej;
 • inspirowanie ludzi do poszukiwania nowych źródeł informacji – także do użytku prywatnego, zapewnienie wsparcia ekspertów i ekspertek, stworzenie struktur promujących lokalnych ekspertów i ekspertki;
 • rozwijanie umiejętności debatowania – zmniejszanie stresu u ludzi podczas omawiania kontrowersyjnych tematów i zachęcanie ich do udziału w takich rozmowach;
 • stworzenie bezpiecznego środowiska dla potencjalnie kontrowersyjnych debat i pokazów/wydarzeń, a także nauka różnych strategii zarządzania konfliktem, aby zmniejszyć napięcie podczas debat i zachęcić nowe osoby do uczestnictwa.
  .

PLANOWANE REZULTATY:

 • 30 organizacji społeczeństwa obywatelskiego kształcących Polki i Polaków w zakresie działań na rzecz społeczności lub społeczeństwa obywatelskiego oraz umiejętności korzystania z mediów,
 • 60 publicznych i edukacyjnych instytucji / organizacji współpracujących z organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji obywatelskiej,
 • 1500 osób uczestniczących w spotkaniach we wszystkich miejscowościach, w których będzie realizowany projekt oraz edukowanych w zakresie praw obywatelskich, partycypacji i umiejętności korzystania z mediów,
 • 30 inicjatyw na rzecz lepszej / rozszerzonej edukacji obywatelskiej i edukacji medialnej
  .

PROJEKT KOORDYNUJE:

Adriana Skutyńska  >