Jak rozmawiać? Wspieranie umiejętności informacyjnych jako podstawowych kompetencji świadomego obywatelstwa w demokracji uczestniczącej

Wierzymy, że kompetencje informacyjne pozwalają ludziom dyskutować, angażować się i mieć poczucie wpływu w ważnych dla nich sprawach. Dlatego tworzymy projekty, które pozwalają podnosić umiejętności dyskusji, komunikacji, wyszukiwania i sprawdzania informacji. W tym, razem z liderami i liderkami lokalnymi, chcemy stwarzać społecznościom okazję do rozmów o ważnych dla nich sprawach.

Czy ludzie w Twojej okolicy rozmawiają ze sobą o ważnych dla nich sprawach? Czy potrafią weryfikować krążące między nimi informacje? Przecież bez wiarygodnej informacji trudno włączyć się w życie wspólnoty, zabierać głos, uwierzyć, że moje zdanie się liczy.
Stąd pomysł na projekt “Jak rozmawiać?”. Do projektu zaprosiliśmy lokalnych liderów i liderki, którym zależy na tym, by ich społeczności zaczęły znów ze sobą rozmawiać i nie dawały nabrać się na plotki i dezinformację, ale podejmowały decyzje w oparciu o wiarygodne informacje.

Model budowania dialogu krok po kroku – pobierz naszą publikację w pdf

CELE PROJEKTU

 • zwiększenie dostępności do wiarygodnych i wartościowych informacji, a także zdolności obywateli do ich krytycznej analizy i oceny,
 • wdrożenie i popularyzacja modelu wspólnego tworzenia wiedzy poprzez partycypacyjne interaktywne wydarzenia: dyskusje i debaty,
 • wspieranie lokalnego dialogu w każdej możliwej formie (rozmowy, spotkania) w bezpiecznym środowisku,
 • rozwijanie podstawowych kompetencji w zakresie umiejętności informacyjnych (kultury komunikacji, krytycznego myślenia, zarządzania konfliktami), zwłaszcza wśród osób nieaktywnych w życiu społeczeństwa obywatelskiego, jako kluczowych umiejętności niezbędnych do ich zaangażowania.

PODSTAWOWE DANE

Budżet: 299.898,00 euro. Projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny
Czas: 01.04.2021-31.03.2024
Zasięg: ogólnopolski

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA

 • wznowienie/ustanowienie kultury interakcji w społeczności – stworzenie bezpiecznej przestrzeni do spotkań i dzielenia się informacjami na bardziej neutralne / codzienne tematy, aby zachęcić do wymiany informacji i rozwinąć podstawowe umiejętności kultury komunikacyjnej;
 • inspirowanie ludzi do poszukiwania nowych źródeł informacji – także do użytku prywatnego, zapewnienie wsparcia ekspertów i ekspertek, stworzenie struktur promujących lokalnych ekspertów i ekspertki;
 • rozwijanie umiejętności debatowania – zmniejszanie stresu u ludzi podczas omawiania kontrowersyjnych tematów i zachęcanie ich do udziału w takich rozmowach;
 • stworzenie bezpiecznego środowiska dla potencjalnie kontrowersyjnych debat i pokazów/wydarzeń, a także nauka różnych strategii zarządzania konfliktem, aby zmniejszyć napięcie podczas debat i zachęcić nowe osoby do uczestnictwa.

PLANOWANE REZULTATY:

 • 25 organizacji społeczeństwa obywatelskiego kształcących Polki i Polaków w zakresie działań na rzecz społeczności lub społeczeństwa obywatelskiego oraz umiejętności korzystania z mediów,
 • 50 publicznych i edukacyjnych instytucji / organizacji współpracujących z organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji obywatelskiej,
 • 1500 osób uczestniczących w spotkaniach we wszystkich miejscowościach, w których będzie realizowany projekt oraz edukowanych w zakresie praw obywatelskich, partycypacji i umiejętności korzystania z mediów,
 • 25 inicjatyw na rzecz lepszej / rozszerzonej edukacji obywatelskiej i edukacji medialnej
  .

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://jakrozmawiac.org.pl.

PROJEKT KOORDYNUJE:

Adriana Skutyńska  >