Pomagamy kobietom z Ukrainy znaleźć w Polsce pracę adekwatną do ich kompetencji

Szukasz stałej pracy w Polsce? Chciałabyś pracować na podobnym stanowisku jak w Ukrainie? A może kończysz studia w Polsce i chcesz tu zostać? Jeśli znasz język polski lub angielski w stopniu komunikatywnym, jesteś gotowa na udział w programie stacjonarnym lub online i chcesz poznać potrzeby pracodawców, by lepiej dopasować do nich swój profil zawodowy, koniecznie dołącz do programu My Digital Life! Udział w nim jest bezpłatny.

Program My Digital Life jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dzięki wsparciu firmy Microsoft i we współpracy z Upwardly Global. Aktualnie trwa rekrutacja do programu stacjonarnego dla kobiet z Ukrainy szukających pracy biurowej w Polsce w takich branżach jak logistyka, analiza danych, finanse, handel czy administracja. Mogą zgłosić się do niego również inne osoby, także planujące założyć własną działalność gospodarczą. Zajęcia rozpoczną się w drugiej połowie stycznia 2023.

Program stacjonarny się ze spotkań warsztatowych w kameralnych grupach (maksymalnie 15-osobowych) i trwa 6 tygodni. Od początku programu uczestniczki będą mieć kontakt z job coachem – doradcą, który pomoże im stworzyć profesjonalne CV, profil na LinkedInie, zaproponuje ścieżkę szkoleń dostosowanych do ich dotychczasowych doświadczeń i możliwości oraz będzie je wspierał w trakcie procesu rekrutacyjnego, pomoże im również przygotować się do rozmów z pracodawcami. Dodatkowo wezmą udział w zajęciach językowych i dotyczących stylu pracy w Polsce oraz w szkoleniach dotyczących oprogramowania i narzędzi cyfrowych wymaganych na danym stanowisku przez potencjalnych pracodawców.

W tym czasie jego uczestniczki dowiedzą się, jak poruszać się na polskim rynku pracy, jak radzić sobie w środowisku polskich i międzynarodowych firm, jakie zasady w nich obowiązują i jakie są różnice między ukraińskimi a polskimi przepisami prawa pracy. Zrealizują program szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych na profesjonalnej platformie Microsoft i uzyskają cenione na rynku certyfikaty. Program będzie dostosowany zarówno do umiejętności uczestniczek, jak i oczekiwań pracodawców. Dzięki temu po ukończeniu programu będą mieć większe szanse na znalezienie wymarzonej pracy.

Poznają osoby w podobnej sytuacji, z którymi będą mogły wymieniać się doświadczeniami i wspierać wzajemnie. Poznają też firmy z koalicji pracodawców stworzonej przez Fundację, którzy opowiedzą o swoich działaniach i kulturze organizacyjnej.

Formularz rekrutacyjny i szczegóły organizacyjne: https://mydigitallife.pl/aktualnosci

Kontakt:

Joanna Abramowicz, joanna.abramowicz@frsi.org.pl

English version below

Are you looking for a job similar to the one you had back in Ukraine? Or are you completing your studies in Poland and planning to stay here? If you speak Polish or English at a communicative level, are willing to participate in offline or online program, and want to learn about the needs of employers to match their job profiles, you should join us! Participation in the program is free of charge.

My Digital Life program is implemented by the Information Society Development Foundation with the support of Microsoft and in cooperation with Upwardly Global.

The recruitment is underway for the stationary program for women from Ukraine looking for office work in Poland in such industries as logistics, data analysis, finance, trade and administration. Women who plan to start their own business can also apply. Classes will start in the second half of January 2023.

The program consists of online courses and on-site classes – workshop meetings in small groups (maximum 15 people), which will take 6 weeks. During this period, the participants will learn how to navigate the Polish labor market, draw up application papers and create a LinkedIn profile. They will also learn how to get around the field of Polish and international businesses, their internal rules, and the differences between Ukrainian and Polish labor law.

They will complete a series of workshops in digital literacy on the professional Microsoft platform and obtain certificates valued in the labor market. The program will be adjusted both to their skills as well as employers’ expectations, which will increase their chances of finding the perfect job after completing the program.

All participants will meet other individuals in a similar situation with whom they can exchange experiences and mutually support one another. They will also get to know the businesses from FRSI employers’ alliance whose employees will tell them about their activity and corporate culture.

Recruitment form and organizational details: https://mydigitallife.pl/aktualnosci

Contact:

Joanna Abramowicz, joanna.abramowicz@frsi.org.pl