Dla młodych i z młodymi. Zgłoś się na hackathon do 12 marca!

Do 12 marca możesz zgłosić swój zespół do udziału w drugim hackathonie Aktywnych Obywateli – Funduszu Regionalnego. Wraz z osobami eksperckimi pochylicie się nad problemem, który chcecie rozwiązać, i będziecie mieć okazję do zdobycia nagród o wartości do 8.000 zł.

Drugi hackathon „Dla młodych i z młodymi” odbędzie się już 12-13 kwietnia w Krakowie (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1) i będzie poświęcony tematom związanym z pracą z i na rzecz młodzieży. Będziemy zajmować się wyzwaniami, z którymi mierzy się na co dzień Wasza lokalna społeczność, i szukać takich rozwiązań, które angażują młode osoby i wykorzystują ich potencjał.

Partnerem merytorycznym wydarzenia jest Fundacja Civis Polonus.

Kogo zapraszamy?

Was – ludzi, dla których młodzież jest ważna. Jeśli Wasza organizacja już działa na rzecz młodych osób, to spotkanie jest dla Was! Jeśli chcecie bardziej niż dotychczas zaangażować młodzież w swoje działania lub dopiero rozpocząć współpracę z tą grupą – również Was zapraszamy!

W skład zespołów biorących udział w hackathonie mogą wejść także osoby niepełnoletnie, pod warunkiem zgody wyrażonej przez rodzica / opiekuna prawnego (wzór zgody).

Dlaczego hackathon?

Hackathon to specjalna i bardzo ciekawa formuła spotkania. Podczas wydarzenia czas na pracę będzie ograniczony. Będziecie mieć tylko (i aż) 12 godzin, ale i komfort skoncentrowania stu procent swojej uwagi na szukaniu rozwiązań. Obie te cechy hackathonu są dobrym paliwem dla kreatywności.

Hackathon zakończą prezentacje rozwiązań. Najlepsze zostaną wybrane głosami osób uczestniczących oraz osób eksperckich, doradzających Wam w trakcie wydarzenia. Wybrane rozwiązania zostaną nagrodzone (trzy nagrody finansowe o łącznej wartości 8.000 złotych).

Niezależnie od nagród, każdy zespół zakończy hackathon z gotowym do wdrożenia pomysłem, skonsultowanym z osobami eksperckimi i uczestniczącymi.

Spotkania wprowadzające

Przed hackathonem zapraszamy Was na dwa webinaria wprowadzające (otwarte dla wszystkich zainteresowanych):

  1. 20-03-2024, 10:00-11:00 – Jak tworzyć programy wsparcia dla młodych, którzy chcą działać?
  2. 28-03-2024, 9:00-10:00 – Jak badać potrzeby i identyfikować potencjał młodych ludzi?

Zachęcamy też do obejrzenia nagrań trzech webinariów poświęconych metodologii i narzędziom service design, które są dostępne w naszej “Bibliotece”. Dowiecie się z nich, jak projektować usługi – atrakcyjne dla odbiorczyń i odbiorców propozycje działań, które mogą stać się podstawą nowych projektów. Podczas hackathonu wykorzystacie tę wiedzę w praktyce!

Dodatkowo, na około tydzień przed hackathonem zespoły wybrane do udziału w wydarzeniu zaprosimy na godzinne spotkanie organizacyjne, podczas którego opowiemy, jak się przygotować do udziału w wydarzeniu od strony merytorycznej i logistycznej.

Co się wydarzy podczas hackathonu?

Hackathon rozpocznie się w południe 12 kwietnia, a zakończy po południu (o 16:00) 13 kwietnia. Wydarzenie będzie składać się z kilku części. Zaczniemy od definiowania potrzeb i propozycji wartości, żeby móc generować pomysły na rozwiązania, znając perspektywę ich odbiorczyń i odbiorców. Specjalna sesja zostanie poświęcona na przygotowanie prezentacji pomysłu i przedstawienia jego głównych założeń.

Każda część zostanie poprzedzona krótkim wstępem i instrukcją. Podczas kolejnych sesji i pomiędzy nimi będziecie mogły i mogli dyskutować między zespołami oraz konsultować sposób i efekty swojej pracy stacjonarnie i online z osobami eksperckimi. Wypracowane rozwiązania zaprezentujecie podczas sesji kończącej (pitching).

Osobami eksperckimi podczas drugiego hackathonu AO-FR będą:

  1. Olga Napiontek i Agata Piotrkowska (Fundacja Civis Polonus) – działania na rzecz i z młodzieżą;
  2. Emilia Kaczmarek (Fundacja Nowej Wspólnoty), Zuzanna Karcz (Fundacja OFF school), Dominik Kuc (Fundacja GrowSpace), Kacper Nowicki (Fundacja Varia Posnania) – działania na rzecz i z młodzieżą;
  3. Noemi Gryczko (learning experience designer, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego), Paulina Jędrzejewska (Fundacja Culture Shock) oraz Joanna Szymańska (FRSI) – service design i komunikacja.


Jak się zgłosić?

To proste! Wystarczy wypełnić krótki formularz: https://crm.frsi.org.pl/AO/hackathon_2. Opiszcie w nim problem, dla którego rozwiązania chcecie szukać podczas hackathonu, a potem krótko uzasadnijcie, dlaczego – Waszym zdaniem – warto się nim zająć.

Do udziału zaprosimy ok. 10 trzyosobowych zespołów. Rekrutacja potrwa do 12 marca do godziny 23:59. Wybierzemy najciekawsze i najtrafniej opisane wyzwania, a wybrane zespoły poinformujemy o wynikach rekrutacji (18 marca). Zapewniamy i pokrywamy koszty zakwaterowania w Krakowie (z 12 na 13 kwietnia) osób, które będą dojeżdżać do Krakowa (odległość do 20 km od granic miasta).

Dostępność wydarzenia

Siedziba WBP w Krakowie spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Więcej informacji nt. dostępności architektonicznej znaleźć można na stronie WBP >> Deklaracja dostępności.

Kontakt

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z Magdaleną Krasowską-Igras: magdalena.krasowska@frsi.org.pl, 722-002-015.

Do pobrania:

Więcej o hackathonach AO-FR.