Nagroda Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Sektor 3.0 - ruszył nabór w edycji 2024

Po raz dwunasty odbywa się konkurs o Nagrodę Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Sektor 3.0, w ramach której organizacje społeczne wykorzystujące w swoich działaniach nowe technologie mogą ubiegać się o 40.000 zł. Zgłoszenia można przesyłać do 5 kwietnia br.

Nagroda Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Sektor 3.0 powstała, aby docenić organizacje, które potrafią skutecznie wykorzystać możliwości, jakie stwarza dynamiczny rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz powszechność Internetu. W dobie silnie rozwijającej się sztucznej inteligencji, sprawne poruszanie się w świecie technologii w istotny sposób wpływa na jej efektywność w działaniu, dlatego szukamy przykładów z branży, które pomogą wyznaczyć nowe standardy w trzecim sektorze. Nagroda to wsparcie finansowe w wysokości 40.000 zł oraz ogólnopolska promocja laureatów – wyjaśnia Radosław Jasiński, Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Warunki formalne

Nagroda przyznawana jest organizacjom, które w swoich działaniach wykorzystują narzędzia z obszaru ICT do realizowania celów użytecznych społecznie. W tym roku, z uwagi na dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji i jej coraz szerszego zastosowania, kryteria, którymi będzie kierowała się Kapituła oceniająca wnioski, to:

  • innowacyjne i praktyczne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w bieżących działaniach organizacji i realizacji jej celów statutowych, w tym w szczególności umiejętność wykorzystywania narzędzi do automatyzacji pracy i współpracy oraz zastosowania sztucznej inteligencji (AI) w codziennych działaniach;
  • skala oraz efekty podejmowanych działań służących popularyzowaniu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w trzecim sektorze;
  • doświadczenie i osiągnięcia z zakresu tworzenia, rozwijania, adoptowania lub badania ICT w środowisku organizacji pozarządowych.

Kapituła Nagrody

Kapituła wybierze organizacje, które ich zdaniem najlepiej wykorzystują technologie i zaprezentuje je, jako pozytywny przykład na polskim rynku organizacji społecznych. Spośród kandydatur drogą głosowania Kapituły wyłoniony zostanie laureat, który otrzyma dofinansowanie na działania statutowe.

W skład zespołu jurorów wchodzić będą: Urszula Krasnodębska-Maciuła (Stowarzyszenie Klon/Jawor), Michał Jaworski (Microsoft Polska), dr Konrad Ciesiołkiewicz (Fundacja Orange), Jacek Królikowski (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego), a przewodniczyć jej będzie reprezentujący Polsko-Amerykańską Fundację Wolności Radosław Jasiński.

Laureaci minionych edycji Nagrody

Przez ponad dekadę istnienia instytucji Nagrody nagrodzono wybitne organizacje, które do dziś z sukcesami realizują swoją misję i aktywnie wspierają swoje społeczności, będąc jednocześnie otwartymi na coraz większe możliwości nowych technologii w ich działaniach. Nagrodzonymi w poprzednich latach byli:

2013 Fundacja Widzialni
2014 Fundacja Itaka
2015 Fundacja Katarynka – adapter.pl
2016 Fundacja TUS – niepelnosprawnik.pl
2017 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
2018 Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych Rzeczjasna
2019 Sieć Obywatelska Watchdog Polska
2020 Fundacja Virtual Dream
2021 Stowarzyszenie Demagog
2022 Stowarzyszenie Homo Faber
2023 Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

Laureat ubiegłorocznej edycji Konkursu, Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, został wyróżniony za systematycznie i konsekwentnie wdrażanie kolejnych rozwiązań technologicznych do swojej działalności operacyjnej, fundraisingowej i informacyjnej, ale też praktycznie wykorzystanie możliwości, jakie stwarza technologia do pracy ze swoimi beneficjentami, którzy stanowią szczególną grupę – seniorów.

Zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu – propozycje kandydatur do Nagrody – można kierować na adres kontakt@sektor3-0.pl z dopiskiem w tytule wiadomości “Nagroda PAFW Sektor 3.0 2024” do dnia 5 kwietnia 2024 r. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie programu Sektor 3.0. Ogłoszenie Laureata Nagrody będzie miało miejsce 23 maja br. podczas Festiwalu Sektor 3.0 w Warszawie.

Dowiedz się więcej o działaniach Laureatów poprzednich edycji!

https://sektor3-0.pl/blog/sila-wspoldzialania-homo-faber-sieciowanie-moze-byc-odpowiedzia-na-kryzys/
https://sektor3-0.pl/podcast/o-wspieraniu-seniorow-wolontariacie-i-technologiach/
https://sektor3-0.pl/blog/stowarzyszenie-mali-bracia-ubogich/
https://sektor3-0.pl/wideo/prawda-lezy-w-fact-checkingu-stowarzyszenie-demagog-mowi-sprawdzam/