Podsumowujemy projekt "Lekcja:Enter", realizowany w latach 2019-2023

“Lekcja:Enter” to jeden z największych zrealizowanych w ostatnim czasie projektów edukacji cyfrowej w Polsce skierowanych do szkół. W ciągu ponad 4 lat jego realizacji zostało przeszkolonych ponad 82 tysięcy nauczycieli z ponad 10,3 tysięcy szkół. Przedstawiamy podsumowanie efektów projektu.

Nie mamy wątpliwości, że kompetencje cyfrowe, stanowiące uzupełnienie kompetencji metodycznych, są jednym z najbardziej pożądanych instrumentów tworzenia edukacji “jutra”. To ważne, żeby dorośli, w tym także nauczycielki i nauczyciele, rozumieli potrzeby młodych ludzi wychowywanych w świecie pełnym ekranów i potrafili zadbać o takie warunki i takie wsparcie dla nich, które uczyni edukację bardziej atrakcyjną i angażującą, a szkołę miejscem, gdzie rozumie się świat cyfrowy. (…) Dlatego cieszę się i jestem dumny, że w ramach projektu “Lekcja:Enter” ponad 82 tys. pedagożek i pedagogów z całej Polski (w tym zdecydowana większość – z małych miejscowości) skorzystało ze szkoleń. Dowiedzieli się, jak zmienić sposób prowadzenia lekcji, by bardziej angażowały uczennice i uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczyły współdziałania – tak w publikacji podsumowującej projekt pisze dr Konrad Ciesiołkiewicz, Prezes Zarządu Fundacji Orange.

Jacek Krolikowski, Prezes Zarządu FRSI dodaje: Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zależy na tym, by nauczycielki i nauczyciele korzystali z narzędzi cyfrowych w sposób umożliwiający rozwój kompetencji uczennic i uczniów. Chodzi o takie umiejętności, jak: identyfikowanie problemów, poszukiwanie kreatywnych rozwiązań, pracę zespołową z wykorzystaniem rozwiązań chmurowych, krytyczne korzystanie z różnych źródeł wiedzy oraz skuteczna i bezpieczna komunikacja. Dzięki temu szkoła stanie się miejscem zwiększania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz pokaże im, jak funkcjonować we współczesnym cyfrowym świecie.

Elżbieta Dydak, koordynatorka projektu po stronie FRSI, i Katarzyna Morawska, metodolożka ds. szkoleń i e-materiałów, opisują szkolenia przeprowadzone w ramach projektu: Jak wykorzystać internet i poszczególne aplikacje do realizacji celów lekcji i angażowania uczniów? W jaki sposób wykorzystać technologie informacyjne i komunikacyjne, by zaprojektować i prowadzić lekcje w oparciu o doświadczanie przez uczniów różnych sytuacji edukacyjnych? Szkolenia nauczycieli prowadzone w ramach projektu “Lekcja:Enter” odpowiadały właśnie na te pytania. Były unikatowe pod względem skali, treści i metodyki. Po raz pierwszy na taką skalę zaprojektowano szkolenia zgodnie z metodą cyklu Kolba i zachęcono kadrę nauczycielską do jej wykorzystywania w pracy z uczniami; szkolenia w większości zostały przeprowadzone w formie interaktywnych warsztatów online.

Przeczytaj publikację podsumowującą projekt

Zobacz film przygotowany na zakończenie projektu (6:13):

Zachęcamy również do odwiedzenia bazy wiedzy projektu “Lekcja:Enter”, w której opublikowaliśmy materiały edukacyjne przygotowane w ramach projektu (np. tutoriale, webinaria), a także bloga projektu, na którym znajdują się artykuły-inspiracje dla nauczycieli dotyczące wykorzystania poszczególnych metod i aplikacji w bieżącej pracy w szkole.

Więcej informacji o projekcie:

https://frsi.org.pl/projekt/lekcjaenter/

https://lekcjaenter.pl/


Projekt „Lekcja:Enter” był realizowany przez partnerstwo trzech organizacji: Fundację Orange (lider projektu), Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych).