Otwarcie Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Konferencja otwierająca Program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny odbędzie się już w piątek, 5 lutego. Jakie działania zrealizujemy w ramach Programu? Jak będą mogły się w nie włączyć organizacje pozarządowe, ich partnerzy, aktywistki i aktywiści? Kim dziś jest “aktywna obywatelka / aktywny obywatel”? to główne pytania, na które odpowiemy w jej trakcie.

Serdecznie zapraszamy na transmisję części plenarnej (10.00-13.00) wydarzenia na Facebooku (na profilu Programu i na stronie wydarzenia) oraz na kanale Programu na YouTube.

Sesja otwierająca (10.00-11.20)

Konferencję otworzą: prezeska i prezesi organizacji realizujących Program (w tym: Jacek Królikowski, prezes FRSI), dyrektorka Programu, Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce oraz przedstawicielka Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli.

Do wspólnej rozmowy o tym, co dziś znaczy “być aktywną obywatelką / aktywnym obywatelem” zaprosiliśmy Krystynę Paszko (inicjatywa pomocy ofiarom przemocy domowej “Rumianki i bratki”), Katarzynę Bierzanowską (inicjatywa Pełnoprawna), Igora Horkowa (Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu) i Barta Staszewskiego (Stowarzyszenie Marsz Równości w Lublinie).

Sesja informacyjna (11.30-13.00)

Podczas sesji informacyjnej przedstawimy cztery obszary tematyczne Programu. Opowiemy też o zasadach, na jakich będzie można wziąć w nim udział, o realizowanych w ramach Programu konkursach grantowych i działaniach edukacyjnych. 

Transmisja będzie tłumaczona na polski język migowy. Po konferencji udostępnimy również nagranie sesji plenarnej z napisami.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro.

Więcej informacji o Programie.

Logo Programu Aktywni Obywatele z tekstem: Iceland, Liechtenstein, Norway. Active Norway citizens fund.