aktualności

Dołącz do akcji “Otwarta, demokratyczna, zielona”

Zapraszamy do włączenia się w ogólnopolską akcję organizowaną w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny! 50 organizacji lub partnerstw, które zgłoszą się do akcji jako pierwsze, weźmie udział w...

Szkoła Aktywnego Sektora – podsumowanie projektu

„Szkoła Aktywnego Sektora. Program rozwoju organizacji i budowania sieci współpracy” to kompleksowy projekt ukierunkowany na podniesienie konkurencyjności polskich lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, realizowany wspólnie przez Fundację Edukacja dla...

„Jak rozmawiać?” – podsumowanie projektu

Projekt „Jak rozmawiać?” powstał w odpowiedzi na rosnącą dezinformację w Polsce i niski poziom kompetencji informacyjnych. Współczesne społeczeństwo boryka się z coraz mniejszą liczbą okazji do prowadzenia dialogu między osobami...