InicJaTyWy: do 5 kwietnia czekamy na zgłoszenia do grupy dyrektorów i dyrektorek bibliotek

Inicjatywę można mieć. Można się nią wykazać. Można też ją przejąć. Co da się zrobić z Grupą InicJaTyWy? Najlepiej po prostu do niej dołączyć! Na Twoje zgłoszenie czekamy od dziś do 5 kwietnia.

Do udziału w projekcie zapraszamy dyrektorki i dyrektorów bibliotek publicznych.

Dlaczego warto?

JA
Skupisz się na sobie. Przyjrzysz swoim kompetencjom, mocnym (ale też słabym!) stronom. Po to, by za chwilę w życiu zawodowym funkcjonować jeszcze lepiej niż dotychczas.

JA_TY
Przekonasz się, że tuż obok Ciebie ktoś mierzy się z podobnymi problemami. Łatwiej więc je rozwiązywać wspólnie.

JA_TY_WY
Zobaczysz, że takich osób jest dużo, dużo więcej. I że najlepiej czerpać energię i motywację do działania właśnie w tak doborowej kompanii.

Kogo zapraszamy do udziału?

Zapraszamy dyrektorki i dyrektorów bibliotek, którzy ukończyli program „Kieruj w dobrym stylu”, Program Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności albo inny program liderski.

18 osób, które przyjmiemy, dołączy do dotychczasowej grupy 17 inicjatorek i inicjatorów. A więc ludzi, którzy także mają za sobą program „Kieruj w dobrym stylu”, a po jego zakończeniu zdecydowali się dać coś od siebie i wspierać dyrektorki i dyrektorów bibliotek ze swojej okolicy. Teraz organizują lokalne spotkania, by dyskutować o wyzwaniach zawodowych, wiedzą, że w każdej chwili mogą chwycić za telefon, by porozmawiać i wspólnie rozwiązać jakiś problem, czują, że mogą polegać na sobie nawzajem. Chcą dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi. Chętnie poznają również Ciebie! Oto oni:

Co oferujemy?

 • udział w trzydniowym szkoleniu wprowadzającym (25-27 maja 2017 r. w Warszawie lub w jej okolicach), podczas którego, dowiecie się, jak zainicjować i prowadzić lokalne spotkania oraz poznacie dotychczasowych inicjatorów;
 • udział w dwóch ogólnopolskich spotkaniach inicjatorów, dzięki którym lepiej poznacie siebie nawzajem i rozwiniecie swoje kompetencje w dziedzinie komunikacji interpersonalnej, facylitacji spotkań i zarządzania zmianą;
 • wsparcie trenerek-coachek podczas regionalnych spotkań inicjatorów (superwizji) oraz konsultacji mailowych, telefonicznych i webinariów.

Czego oczekujemy?

 • zainicjowania i prowadzenia spotkań lokalnej grupy dyrektorskiej;
 • dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi;
 • aktywnego uczestnictwa we wszystkich szkoleniach i spotkaniach Grupy InicJaTyWy;
 • pracy nad własnym rozwojem i wykorzystania jak najpełniej możliwości edukacyjnych, jakie daje projekt.

 Jak się zgłosić?

 1. Zapoznaj się z regulaminem naboru.
 2. Wypełnij wniosek zgłoszeniowy i wyślij jego skan na adres bogna.mrozowska@frsi.org.pl do 5 kwietnia 2017 r. do godz. 23:59.
 3. Do wniosku możesz dołączyć skan rekomendacji od aktualnego członka Grupy InicJaTyWy lub osoby z zespołu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacji Szkoła Liderów czy też innej (np. działającej lokalnie) organizacji, instytucji lub osoby.
 4. Po zapoznaniu się z wnioskami – z wybranymi osobami możemy się umówić na rozmowę telefoniczną lub poprzez komunikator online (np. Skype).
 5. Wyniki naboru opublikujemy na portalu biblioteki.org oraz prześlemy mailowo do 24 kwietnia 2017 r.

Do pobrania:

Chcesz dowiedzieć się więcej o Grupie?

WIĘCEJ INFORMACJI UDZIELI:


Działania wspierające Grupę InicJaTyWy są kontynuacją działań realizowanych w latach 2015-2016 przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Grupa InicJaTyWy działa w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.

Grupa InicJaTyWy