Grupa InicJaTyWy

Grupa InicJaTyWy to 36 dyrektorek i dyrektorów bibliotek, którzy chcą dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi oraz wspierać dyrektorki i dyrektorów bibliotek ze swojej okolicy. Organizują dla nich lokalne spotkania, by dyskutować o wyzwaniach zawodowych. Wiedzą, że w każdej chwili mogą chwycić za telefon, by porozmawiać i wspólnie rozwiązać jakiś problem. Czują, że mogą polegać na sobie nawzajem.

 

GARŚĆ DANYCH:

a
Budżet: 70 000 zł (środki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności)
Czas: marzec 2017 – listopad 2018
Zasięg: 36 dyrektorek i dyrektorów bibliotek z całej Polski

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA:

  • ogólnopolskie szkolenia i spotkania inicjatorów, wzmacniające ich kompetencje w dziedzinie komunikacji interpersonalnej, facylitacji spotkań i zarządzania zmianą;
  • regionalne spotkania inicjatorów (superwizje) umożliwiające wymianę doświadczeń i pochylenie się nad konkretnymi wyzwaniami;
  • organizowane przez inicjatorów spotkania 17 lokalnych grup dyrektorskich.

POZNAJ INICJATORKI I INICJATORÓW,
Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY OD 2015 R.:

 

WIĘCEJ INFORMACJI UDZIELI:

a

Bogna Mrozowska


Działania wspierające Grupę InicJaTyWy są kontynuacją działań realizowanych w latach 2015-2016 przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Grupa InicJaTyWy działa w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.