100 000 zł w rękach zwycięzców Hackatonu Funduszu Sektora 3.0!

10 i 11 grudnia zorganizowaliśmy w Krakowie Hackathon Funduszu Sektora 3.0. Głównym celem tego wydarzenia było zaprojektowanie nowych narzędzi online, których odbiorcami będą polskie organizacje pozarządowe.

 

O granty na realizację projektów rywalizowało 7 zespołów z całej Polski, które po intensywnej, dwudniowej pracy zaprezentowały swoje pomysły. Dwa projekty zyskały szczególne poparcie Komisji i otrzymały dofinansowanie w wysokości 50 000 złotych każdy! Oto zwtcięskie narzędzia:

Miss Eve

narzędzie pomagające NGO organizować wydarzenia. MissEve to aplikacja, która krok po kroku przeprowadzi organizatora przez kolejne etapy przygotowań do wydarzenia. Aplikacja oferuje checklistę – listę zadań do zrealizowania, które można odhaczyć po ich zrobieniu. Narzędzie docelowo ma też oferować potrzebne dokumenty, takie jak: umowy wolontariackie, umowy potrzebne do organizacji, wyceny i regulaminy. Twórcy MissEve chcą, aby organizacje otrzymały narzędzie, które za pomocą prostych instrukcji, krok po kroku pokaże, jakie elementy są niezbędne do zorganizowania udanego eventu. MissEve ma zadbać o organizacyjne, logistyczne i finansowe aspekty wydarzeń.

ENGO+

projekt do budowania wolontariatu pracowniczego. Dzięki temu narzędziu, firmy, które chcą działać społecznie, będą mogły budować bazę wolontariuszy swojej organizacji. ENGO+ będzie agregować potrzeby organizacji pozarządowych i parować je z możliwościami wolontariuszy z firm prywatnych. Firmy prywatne coraz częściej chcą się angażować w działania charytatywne, a ENGO+ ma ambicje zagospodarowania tego kapitału.

CO DALEJ?

Zwycięskie zespoły wkraczają teraz w etap Inkubacji, podczas którego otrzymają profesjonalne wsparcie w dopracowaniu planu realizacji i wdrożenia nowych narzędzi.

 

 zdjęcie uczestników hackatonu Sektora 3.0 w Krakowie (2016)