Zgłoś swoją bibliotekę do Akademii Klimatycznej w ramach projektu „Biblioteki dla klimatu”!

Zapraszamy biblioteki publiczne z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do 50 tys. mieszkańców do udziału w pierwszej edycji Akademii Klimatycznej. Wiemy, że biblioteki jako centra lokalnego życia, mogą pełnić niezwykle ważną rolę w proklimatycznej zmianie społecznej, a bibliotekarki i bibliotekarze mogą być sercem tej zmiany. Rekrutacja do projektu potrwa do 25 września 2023 r.

Do współpracy w tym projekcie zaprosiliśmy najlepsze ekspertki i ekspertów, którzy na zmiany klimatu pomogą spojrzeć z wielu perspektyw. W czasie trwania Akademii wypracujesz pomysły na działania klimatyczne w Twojej społeczności, a my pomożemy Ci je zrealizować. Podczas tej edycji skoncentrujemy się na aktywizacji kobiet.

W ramach Akademii otrzymasz wiedzę i kompetencje potrzebne do prowadzenia w Twojej bibliotece edukacji klimatycznej. Dowiesz się, w jaki sposób pobudzać lokalną zmianę i angażować społeczność we wspólne działania dla klimatu.

Przygotowaliśmy:

  • zjazd stacjonarny 9-10 października w Warszawie,
  • wykłady i warsztaty online oraz spotkania w Twojej bibliotece w okresie październik 2023 – maj 2024,
  • sieciowanie, dyskusje, wzajemne wsparcie

Program zakłada:

  • opiekę tutora,
  • uporządkowanie wiedzy o zmianach klimatu w kontekście lokalnym,
  • podejście do tematyki zmian klimatu z różnych perspektyw,
  • wypracowanie lokalnych inicjatyw proklimatycznych aktywizujących kobiety i ich wdrożenie (mini granty),
  • spacery krajoznawcze w Twojej bibliotece,
  • warsztaty lekturowe w Twojej bibliotece.

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza dostępnego na tej stronie: https://www.bibliotekidlaklimatu.pl/formularz-rekrutacyjny/

Więcej informacji:


Projekt „Biblioteki dla klimatu” jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.