Przygotowanie treści podręcznika dla trenerów i trenerek lokalnych - zapytanie ofertowe nr FRSI/e-Mocni/1/2017

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zaprasza do składania ofert w prowadzonym zapytaniu ofertowym na przygotowanie treści podręcznika dla trenerów i trenerek lokalnych, którzy będą prowadzić szkolenia w ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”, wraz z jego redakcją merytoryczną i przeniesieniem autorskich praw majątkowych. Termin realizacji zamówienia: 8 marca 2017 r.

Projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” jest realizowany przez partnerstwo w składzie: Fundacja Aktywizacja (partner wiodący), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).

Termin składania ofert upływa w dniu 26 stycznia 2017 r.


Zapytanie (wraz z załącznikami) do pobrania >

Wyjaśnienie dotyczące załącznika nr 4 do pobrania > 


Zapytanie ofertowe wraz ze wzorami załączników znajduje się także w Bazie Konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1017710