Zapytanie ofertowe na produkcję webinariów, screencastów, tutoriali w ramach projektu „Biblioteka dla wszystkich. Równi, różni, ważni”

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy i podpisanie umowy ramowej na produkcję różnych rodzajów materiałów wideo (webinariów, tutoriali, screencastów) do projektu „Biblioteka dla wszystkich. Równi, różni, ważni” z możliwością przedłużenia i stosowania w innych projektach FRSI.

 

 

Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części:

a) część pierwsza: wyprodukowanie screencastów (2 do 10 minut, minimum 3)
b) część druga: wyprodukowanie webinariów (ok. 45 minut) i tutoriali (10 do 30 minut)
2. Zamówienia dotyczące projektu będą realizowane w okresie sierpień 2022 – czerwiec 2023. Pozostałe zamówienia bezterminowo.

Ofertę należy przesłać do dnia 2 sierpnia 2022 r. do godz. 10:00 na adres e-mail: anna.morawska@frsi.org.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: oferta do zamówienia FRSI/SCI/4/2022.

Do pobrania:
Pełna treść zapytania
Formularz oferty