Zapraszamy na Ogólnopolski kongres bibliotek: Włącz różnorodność!

Co ma wielokulturowość do biblioteki? W jaki sposób można rozpocząć działania w tym obszarze? Jak przeciwdziałać aktom agresji wobec przedstawicielek i przedstawicieli mniejszości kulturowych? Jak czerpać z różnorodności kulturowej swojego regionu lub jego wielokulturowej historii? Na te i inne pytania będziemy szukać odpowiedzi podczas Ogólnopolskiego kongresu bibliotek: Włącz różnorodność!, który odbędzie się w Warszawie w dniach 22-23 października 2015 r.

KONGRES2015_logo_tytul-01

Kongres zrealizowany zostanie w formie interaktywnej gry edukacyjnej (dzień I – Włącz różnorodność przez cały rok!) oraz w formie warsztatów pogłębiających tematykę różnorodności kulturowej (dzień II – Warsztatowe inspiracje). Wydarzenie będzie przestrzenią do wymiany doświadczeń, wzajemnych  inspiracji, nawiązywania kontaktów z osobami prowadzącymi działania w obszarze wielokulturowości.

Zachęcamy do odwiedzenia strony kongresu!

www.wielkulturowabiblioteka.org

Kongres zostanie poprzedzony 3 webinariami wprowadzającymi w jego tematykę. Webinaria odbywać się będą w poniedziałki: 14 września, 21 września i 28 września br. o godz. 10.00.

Rekrutacja na kongres rozpocznie się w 16 września. Już teraz jednak zapraszamy do udziału w konkursie na prezentację dobrych praktyk wielokulturowych działań. Do udziału w konkursie zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli bibliotek, a także innych działających lokalnie instytucji i organizacji, które mają doświadczenie w prowadzeniu wielokulturowych działań i chcą się tym doświadczeniem podzielić. Wybrane osoby przygotują 15-minutowe prezentacje dobrych praktyk i przedstawią je w II dniu kongresu (23 października br.) podczas sesji na sali plenarnej.

Więcej o konkursie na prezentację dobrych praktyk.

Trwa również konkurs na ekspertki i ekspertów, którzy zajmują się tematyką szeroko rozumianej wielokulturowości (w tym: edukacją międzykulturową, globalną lub historyczną), i chcą włączyć w swoje działania biblioteki. Każda z wybranych osób przeprowadzi dwa warsztaty (na ten sam temat) w II dniu kongresu (23 października br.) oraz opracuje jeden scenariusz działania do realizacji w lokalnych instytucjach/organizacjach (głównie bibliotekach).

Więcej o konkursie na ekspertki i ekspertów.

Zgłoszenia w obu konkursach należy przesłać do 9 września br. do godz. 23.59 na adres: bogna.mrozowska@frsi.org.pl

Przed wypełnieniem zgłoszenia należy zapoznać się z zasadami konkursu.

 

kultura dostepna i nck-01

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2015.

 

PAFW

Wkład własny ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – „Wspieranie Programu Rozwoju Bibliotek 2015”.