Zapraszamy do udziału w 3. cyklu szkoleń w ramach projektu Szkoła Aktywnego Sektora!

Od października ruszy trzeci cykl szkoleń w ramach projektu Szkoła Aktywnego Sektora. Już wkrótce opublikujemy szczegółowy program i formularz rekrutacyjny. Rekrutacja potrwa od 24 sierpnia do 22 września 2022 r.

Szkoła Aktywnego Sektora to cykl różnorodnych wydarzeń edukacyjnych, które kierujemy do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, różnorodności społecznej, równego traktowania, ochrony praw człowieka, dialogu i kultury demokratycznej.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności przedstawicielki i przedstawicieli organizacji i grup z mniejszych miast i miejscowości, działających od niedawna i potrzebujących wsparcia kompetencyjnego.

Szkolenia realizowane będą w formule mieszanej, tj. online i stacjonarnie, w trzech ścieżkach rozwojowych: strategicznej, komunikacyjno-marketingowej i projektowej.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Pokrywamy również koszty zakwaterowania i wyżywienia podczas szkoleń stacjonarnych (bez kosztów podróży).

Więcej informacji i opis ścieżek znajduje się na stronie projektu.

Szczegółowy program oraz formularz rekrutacyjny udostępnimy w środę, 24 sierpnia br.

Zapraszamy!