Więcej Mobilnych Doradców

W listopadzie odbyły się 2 tury szkoleń nowych Mobilnych Doradców, którzy z początkiem miesiąca dołączyli do sieci specjalistów świadczących pomoc technologiczną organizacjom pozarządowym (w ramach projektu Nowe Technologie Lokalnie). Od grudnia sieć liczy już ponad 60 specjalistów, którzy rozmieszczeni są na terenie całego kraju.

Organizacje pozarządowe mogą uzyskać m.in. pomoc szkoleniową i doradczą. Bardzo zachęcamy do kontaktu. Lista doradców znajduje się na tu: Lista Mobilnych Doradców.

Do tej pory z pomocy Doradców skorzystało ponad 500 organizacji.

więcej informacji o projekcie: http://www.technologielokalnie.pl/