Pilnie szukamy trenerów programowania - termin składania ofert: 12 lutego br.

 

W ramach projektu „Misja: programowanie” szukamy trenerów programowania, którzy pomogą nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej oraz innym edukatorom z regionu ciechanowskiego w przygotowaniu do samodzielnego prowadzenia zajęć z podstaw programowania. Łącznie chcemy wyłonić do 8 trenerów – w wyniku dotychczas przeprowadzonych postępowań nie otrzymaliśmy wystarczającej liczby ofert.

Na oferty czekamy do poniedziałku 12 lutego 2018 r. do godziny 23:59.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym nr FRSI/MP-ciech/6/2018, udostępnionym na tej stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1086222

Na czym polega zadanie?

  • Wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i edukatorów z bibliotek i domów kultury w przygotowaniu do samodzielnego prowadzenia zajęć z podstaw programowania.
  • Każdy trener będzie prowadził szkolenia stacjonarne + wsparcie dla trenerów (na miejscu w szkole i zdalnie).

Szukamy osób, które:

  • Mają doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi (min. 50 godz, w prowadzeniu zajęć min 4-godzinnych).
  • Mają wiedzę lub praktyczne doświadczenie z zakresu podstaw programowania (na zasadzie deklaracji – to mogą być kursy, samodzielna nauka, prowadzenie zajęć).
  • NIEOBOWIĄZKOWO, dodatkowo punktowane jest doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi w wieku 6-10 lat (min. 1 godzina).

Gdzie?

Projekt jest realizowany w szkołach w regionie ciechanowskim (woj. mazowieckie).

Kiedy?

  • marzec 2018 – maj 2019 (dla jednej z części Zamówienia)
  • marzec 2018 – grudzień 2018 (dla drugiej części Zamówienia)

Szczegóły:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1086222

https://frsi.bip.gov.pl/zapytania-2018/zapytanie-ofertowe-nr-frsi-mp-ciech-6-2018.html

Pytania w sprawie zamówienia prosimy kierować do: Iwony Kolosek, iwona.kolosek@frsi.org.pl, 722 002 311

Projekt „Misja: programowanie – podregion ciechanowski” prowadzimy wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z gminami w Ciechanowie, Glinojecku, Grudusku, Opinogórze Górnej, Naruszewie, Nowym Mieście, Sochocinie, Pułtusku, Winnicy, Bieżuniu, Lubowidzu i Żurominie.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).


WIĘCEJ INFORMACJI O MISJI: PROGRAMOWANIE > 

Pobierz ulotkę informacyjną dla nauczycieli > 

PROJEKT KOORDYNUJE ELŻBIETA JANKOWSKA >


MISJA_PROGRAMOWANIE_finansowanie_kolor