Szukamy metodyczki/ metodyka ds. szkoleń w projekcie „Misja: programowanie – podregion ciechanowski”

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego poszukuje metodyczki/metodyka ds. szkoleń w projekcie „Misja: programowanie – podregion ciechanowski”.

Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z gminami w Ciechanowie, Glinojecku, Grudusku, Opinogórze Górnej, Naruszewie, Nowym Mieście, Sochocinie, Pułtusku, Winnicy, Bieżuniu, Lubowidzu i Żurominie oraz jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2„Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”). Opis projektu wraz z kompletem materiałów szkoleniowych znajduje się pod adresem: http://www.misjaprogramowanie.pl/.

GŁÓWNE ZADANIA METODYCZKI/ METODYKA DS. SZKOLEŃ:

 • aktualizacja materiałów szkoleniowych z zakresu nauki podstaw programowania;
 • nadzór nad jakością pracy trenerów prowadzących szkolenia i zapewniając wsparcie nauczycielom podczas zajęć z uczniami (w tym wizyty w powiecie ciechanowskim);
 • wsparcie metodologiczne dla trenerów prowadzących szkolenia i zapewniających wsparcie nauczycielom podczas zajęć praktycznych;
  zapewnienie jednolitego standardu szkoleń i wsparcia dla nauczycieli;
 • prowadzenie dokumentacji szkoleniowej, raportowanie.

OCZEKUJEMY:

 • min. 3 lata praktycznego doświadczenia w prowadzeniu i koordynacji szkoleń ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń finansowanych ze środków europejskich;
 • wiedza lub doświadczenie z zakresu nauki podstaw programowania z wykorzystaniem języków wizualnych typu Scratch, code.org;
  umiejętności analitycznego myślenia, dokładności i skrupulatności;
 • umiejętności pracy w zespole, komunikatywności;
 • umiejętności ustalania priorytetów, planowania i organizacji pracy;
 • znajomości pakietu MS Office;
 • wyższego wykształcenia.

DODATKOWYMI ATUTAMI BĘDĄ:

 • możliwość niezwłocznego rozpoczęcia pracy;
 • znajomość języka angielskiego;
 • znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków związanych z realizacją projektów ze środków europejskich.

OFERUJEMY:

 • pracę w wymiarze 1/2 etatu (umowa o pracę) do 30 czerwca 2019 r., z możliwością jej przedłużenia;
  możliwość zdobywania doświadczenia w ciekawym, angażującym zespole.

CV należy przesyłać na adres elzbieta.jankowska@frsi.org.pl do 15 maja 2018 r. W tytule należy wpisać „Metodyczka/ Metodyk ds. szkoleń, Misja: programowanie – podregion ciechanowski”.

W przesłanym CV powinno się znaleźć oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 922).”

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydat(k)ami.

 

Projekt „Misja: programowanie – podregion ciechanowski” prowadzimy wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z gminami w Ciechanowie, Glinojecku, Grudusku, Opinogórze Górnej, Naruszewie, Nowym Mieście, Sochocinie, Pułtusku, Winnicy, Bieżuniu, Lubowidzu i Żurominie.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).


WIĘCEJ INFORMACJI O MISJI: PROGRAMOWANIE > 

PROJEKT KOORDYNUJE ELŻBIETA JANKOWSKA >


MISJA_PROGRAMOWANIE_finansowanie_kolor