Szukamy ekspertów i ekspertek do zadań w Szkole Aktywnego Sektora

Szukamy ekspertów i ekspertek do współpracy przy planowaniu cyklu szkoleń oraz do prowadzenia wybranych działań edukacyjnych, w następujących obszarach:

I. Budowania strategii rozwoju organizacji (ścieżka strategiczna)
II. Planowania i realizacji działań marketingowych i komunikacyjnych (ścieżka komunikacyjna)
III. Przygotowania i realizacji projektów (ścieżka projektowa)

O szkoleniach i projekcie:

  • Szkolenia realizowane będą w ramach projektu „Szkoła Aktywnego Sektora. Program rozwoju organizacji i budowania sieci współpracy”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
  • Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych spoza Warszawy, działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, różnorodności społecznej, równego traktowania, kultury demokratycznej i dialogu.
  • Działania edukacyjne będą realizowane w formule mieszanej (blended learning), obejmującej szkolenia online, szkolenia stacjonarne oraz indywidualne konsultacje.
  • Terminy szkoleń: od października 2022 r. do marca 2023 r. (uzgadniane indywidualnie z trenerami/ trenerkami).
  • Szkolenia powinny rozwijać praktyczne umiejętności osób uczestniczących w danym temacie, bazując na dobrych praktykach, studiach przypadku, ukazując często popełniane błędy, wskazując źródła informacji i treści oraz dostępne narzędzia.

Więcej informacji: https://szkolasektora.org.pl/szkukamy-ekspertow-ekspertek/