Szukamy ekspertów i ekspertek do współpracy w ramach projektu „Biblioteka dla wszystkich. Równi, różni, ważni”

Współpraca z ekspertami / ekspertkami będzie obejmować m.in. prowadzenie szkoleń, webinariów, przygotowanie baz wiedzy i materiałów edukacyjnych oraz udzielanie wsparcia bibliotekarkom i bibliotekarzom pracującym z dziećmi, młodzieżą i ich opiekunami z Ukrainy.

 

 

Szukamy ekspertów i ekspertek w zakresie następujących obszarów tematycznych:

 1. Ekspert/ka ds. edukacji ukraińskiej
 2. Ekspert/ka z zakresu STEAM (w szczególności eksperymenty naukowe) w pracy z dziećmi i młodzieżą
 3. Ekspert/ka z zakresu STEAM (w szczególności majsterkowanie i prace manualne) w pracy z dziećmi i młodzieżą
 4. Ekspert/ka z zakresu STEAM (w szczególności programowanie i robotyka) w pracy z dziećmi i młodzieżą
 5. Ekspert/ka z zakresu zajęć muzyczno-ruchowych w pracy z dziećmi i młodzieżą
 6. Ekspert/ka z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej
 7. Ekspert/ka z zakresu rzecznictwa
 8. Ekspert/ka MHPSS (Mental Health and Psychosocial Support wsparcie psychologiczne)

Zasady współpracy:

 • Termin współpracy – od sierpnia 2022 r. do czerwca 2023 r. (uzgadniany indywidualnie z ekspertami i ekspertkami);
 • Zamawiający zapewnia dostęp do narzędzi do warsztatów online (Zoom) oraz webinariów (Clickmeeting);
 • Zamawiający zapewnia wsparcie grafika w przygotowaniu infografik, kart pracy, instrukcji;
 • Zamawiający może zlecić dodatkowe szkolenia, warsztaty, webinaria, materiały zgodnie z cennikiem podanym w ofercie;
 • Można złożyć ofertę na więcej niż jeden obszar tematyczny;
 • Zamawiający może wybrać więcej niż jedną ofertę na dany obszar tematyczny;
 • Wszystkie utwory powstałe w wyniku realizacji zamówienia (nagrania webinariów, prezentacje, raporty, rekomendacje, narzędzia) zostaną przekazane Zamawiającemu na otwartej licencji Creative Commons.

Współpraca z ekspertem/ekspertką w poszczególnych obszarach będzie obejmowała:

Ekspert/ka ds. edukacji ukraińskiej

Wsparcie bibliotek w organizacji i prowadzeniu Cyfrowych Centrów Edukacji dla dzieci z Ukrainy uczących się w ukraińskich szkołach online oraz w szkołach polskich, w tym:

 • Przeprowadzenie szkolenia online dla ukraińskich nauczycielek i nauczycieli, którzy będą wspierać uczniów w bibliotekach – warsztat online 1,5 h x 6 grup (wrzesień 2022, styczeń 2023);
 • Przeprowadzenie webinariów dla bibliotekarek i bibliotekarzy (2 webinaria x 1 godz. wrzesień 2022, styczeń 2023);
 • Przygotowanie i aktualizacja bazy zasobów (lista linków i opisów podstawowych funkcji i informacji) ukraińskich materiałów edukacyjnych dostępnych online (wrzesień 2022, i 2 aktualizacje: grudzień 2022, marzec 2023), w tym wsparcie bibliotek w dotarciu do uczniów ukraińskich uczących się online (źródła, kierunki);
 • Wsparcie, mentoring online dla bibliotekarek i bibliotekarzy, nauczycieli i Zamawiającego (max. 120 godz. w okresie sierpień 2022 – czerwiec 2023).

Wymagania:

 • Znajomość języka polskiego i ukraińskiego w stopniu komunikatywnym,
 • Znajomość realiów ukraińskiego systemu edukacji,
 • Wiedza dotycząca funkcjonowania ukraińskich szkół online.

Ekspert/ka z zakresu STEAM (w szczególności eksperymenty naukowe) w pracy z dziećmi i młodzieżą

 • Przeprowadzenie 1,5-godzinnego warsztatu stacjonarnego z zakresu STEAM w pracy z dziećmi i młodzieżą, dla bibliotekarek i bibliotekarzy we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji w jednym z dużych miast w Polsce (styczeń 2023);
 • Przeprowadzenie 4-godzinnego warsztatu stacjonarnego z zakresu STEAM w pracy z dziećmi i młodzieżą, dla bibliotekarek i bibliotekarzy we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji (cała Polska);
 • Stworzenie bazy zasobów (lista linków i opis podstawowych informacji) online dotyczących ww. tematu (materiały, filmy, strony) min. 20 różnych źródeł, do bezpłatnego wykorzystania, np. na licencjach Creative Commons;
 • Przygotowanie i przeprowadzenie webinarium (o bazie materiałów metodach pracy z dziećmi i młodzieżą);
 • Przygotowanie i przeprowadzenie webinariów (przykładowy warsztat) dla bibliotekarek i bibliotekarzy (min. 2 webinaria x 1 godz.);
 • Wsparcie, mentoring online dla bibliotekarek i bibliotekarzy i Zamawiającego (ok. 60 h);
 • Przygotowanie tutoriali wideo – ok. 30 min. (nagranie filmów) pokazujących wybrane ćwiczenia do wykonania z dziećmi, młodzieżą (tutorial przygotowany samodzielnie oraz/lub udział w nagraniu produkowanym przez Zamawiającego);
 • Przygotowanie instrukcji opisowych i kart pracy dla dzieci do wybranych ćwiczeń.

Ekspert/ka z zakresu STEAM (w szczególności majsterkowanie i prace manualne) w pracy z dziećmi i młodzieżą

 • Przeprowadzenie 1,5-godzinnego warsztatu stacjonarnego z zakresu majsterkowania i prac manualnych, dla bibliotekarek i bibliotekarzy we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji (w jednym z dużych miast w Polsce) (styczeń 2023);
 • Przeprowadzenie 4-godzinnego warsztatu stacjonarnego z ww. obszaru dla bibliotekarek i bibliotekarzy we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji (cała Polska);
 • Stworzenie bazy zasobów online dotyczących w/w tematu (materiały, filmy, strony) min. 20 różnych źródeł, do bezpłatnego wykorzystania np. na licencjach Creative Commons;
 • Przygotowanie i przeprowadzenie webinarium (o bazie materiałów metodach pracy z dziećmi i młodzieżą);
 • Przygotowanie i przeprowadzenie webinariów (przykładowy warsztat) dla bibliotekarek i bibliotekarzy (min. 2 webinaria x 1 godz.);
 • Wsparcie, mentoring online dla bibliotekarek i bibliotekarzy i Zamawiającego z ww. obszaru (ok. 60 h);
 • Przygotowanie tutoriali wideo – ok 30 min (nagranie filmów) pokazujących wybrane ćwiczenia do wykonania z dziećmi, młodzieżą (tutorial przygotowany samodzielnie oraz/lub udział w nagraniu produkowanym przez Zamawiającego);
 • Przygotowanie instrukcji opisowych i kart pracy dla dzieci do wybranych ćwiczeń.

Ekspert/ka z zakresu STEAM (w szczególności programowanie i robotyka) w pracy z dziećmi i młodzieżą

 • Przeprowadzenie 1,5-godzinnego warsztatu stacjonarnego dla bibliotekarek i bibliotekarzy z ww. obszaru we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji (w jednym z dużych miast w Polsce) (styczeń 2023);
 • Przeprowadzenie 4-godzinnego warsztatu stacjonarnego dla bibliotekarek i bibliotekarzy z ww. obszaru we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji (cała Polska);
 • Stworzenie bazy zasobów online dotyczących ww. tematu (materiały, filmy, strony) min. 20 źródeł różnych, do bezpłatnego wykorzystania np. na licencjach Creative Commons;
 • Przygotowanie i przeprowadzenie webinarium (o bazie materiałów metodach pracy z dziećmi i młodzieżą);
 • Przygotowanie i przeprowadzenie webinariów (przykładowy warsztat) dla bibliotekarek i bibliotekarzy (min. 2 webinaria x 1 godz.);
 • Wsparcie, mentoring online dla bibliotekarek i bibliotekarzy i Zamawiającego z ww. obszaru (ok. 60 h);
 • Przygotowanie tutoriali wideo – ok. 30 min. (nagranie filmów) pokazujących wybrane ćwiczenia do wykonania z dziećmi, młodzieżą (tutorial przygotowany samodzielnie oraz/lub udział w nagraniu produkowanym przez Zamawiającego);
 • Przygotowanie instrukcji opisowych i kart pracy dla dzieci do wybranych ćwiczeń (stawka za kartę pracy).

Ekspert/ka z zakresu zajęć muzyczno-ruchowych w pracy z dziećmi i młodzieżą

 • Przeprowadzenie 1,5-godzinnego warsztatu stacjonarnego dla bibliotekarek i bibliotekarzy z ww. obszaru we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji (w jednym z dużych miast w Polsce) (styczeń 2023);
 • Przeprowadzenie 4-godzinnego warsztatu stacjonarnego dla bibliotekarek i bibliotekarzy z ww. obszaru we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji (cała Polska);
 • Stworzenie bazy zasobów online dotyczących ww. tematu (materiały, filmy, strony) min. 20 źródeł różnych, do bezpłatnego wykorzystania np. na licencjach Creative Commons;
 • Przygotowanie i przeprowadzenie webinarium (o bazie materiałów metodach pracy z dziećmi i młodzieżą);
 • Przygotowanie i przeprowadzenie webinariów (przykładowy warsztat) dla bibliotekarek i bibliotekarzy (min. 2 webinaria x 1 godz.);
 • Wsparcie, mentoring online dla bibliotekarek i bibliotekarzy i Zamawiającego z ww. obszaru (ok. 60 h);
 • Przygotowanie tutoriali wideo – ok. 30 min. (nagranie filmów) pokazujących wybrane ćwiczenia do wykonania z dziećmi, młodzieżą (tutorial przygotowany samodzielnie oraz/lub udział w nagraniu produkowanym przez Zamawiającego);
 • Przygotowanie instrukcji opisowych i kart pracy do wybranych ćwiczeń (stawka za kartę pracy).

Ekspert/ka z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej

 • Opracowanie i przeprowadzenie 2 szkoleń stacjonarnych z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej (ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu uchodźczego i migracyjnego) trwających 1 dzień (8 h dydaktycznych) we wrześniu 2022 w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego;
 • Przeprowadzenie uzupełniającego szkolenia online z ww. obszaru w wymiarze (2 x 2 h) w terminie ustalonym z Zamawiającym;
 • Przygotowanie i przeprowadzenie webinarium wprowadzającego w tematykę antydyskryminacyjną;
 • Przygotowanie pakietu materiałów edukacyjnych dla uczestniczek i uczestników szkoleń (w tym infografik);
 • Wsparcie mentoringowe uczestniczek i uczestników szkolenia i Zamawiającego (ok 60. h).

Wymagania:

 • Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń antydyskryminacyjnych w (co najmniej 50 godz. w ostatnich 3 latach);
 • Wiedza dotycząca specyfiki pracy z uchodźcami i migrantami z Ukrainy,

Ekspert/ka z zakresu rzecznictwa

 • Przeprowadzenie warsztatów online dotyczących prowadzenia działań rzeczniczych w bibliotekach w wymiarze godzin (3 spotkania po 2 godz. dla 2 grup);
 • Przygotowanie i przeprowadzenie webinarium wprowadzającego w tematykę rzecznictwa;
 • Przygotowanie poradnika z zakresu rzecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu uchodźczego i migracyjnego (uzupełnienie istniejącego poradnika);
 • Przygotowanie pakietu materiałów edukacyjnych dla uczestników szkoleń (w tym infografik);
 • Mentoring i wsparcie bibliotekarek i bibliotekarzy i Zamawiającego w prowadzeniu działań rzeczniczych (ok 60 godz.).

Ekspert/ka MHPSS

 • Przygotowanie i przeprowadzenie 2 szkoleń stacjonarnych z zakresu MHPSS ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu uchodźczego i migracyjnego (jak reagować, gdzie i kiedy skierować do terapeuty, na co zwracać uwagę) trwających 1 dzień (8h dydaktycznych) we wrześniu 2022 w 2 lokalizacjach (miasta wojewódzkie) wskazanych przez organizatora;
 • Przygotowanie i przeprowadzenie webinarium wprowadzającego w tematykę związaną z funkcjonowaniem dzieci i młodzieży z doświadczeniami wojennym/uchodźczymi w nowym środowisku;
 • Przeprowadzenie uzupełniającego szkolenia online w wymiarze (2 x 2 h) w terminie ustalonym z Zamawiającym;
 • Przygotowanie i przeprowadzenie webinarium warsztatowego dla bibliotekarek i bibliotekarzy (min. 2 x 1 h);
 • Przygotowanie pakietu materiałów edukacyjnych dla uczestników szkoleń (w tym infografik);
 • Wsparcie mentoringowe uczestników szkolenia i Zamawiającego (ok 60. h).

Wymagania:

 • Wykształcenie psychologiczne;
 • Wiedza w dziedzinie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego oraz w różnych kontekstach, takich jak konteksty humanitarne, doświadczenia wojenne, zdrowie publiczne i opieka społeczna.

Jak przygotować ofertę:

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przygotowanie i przesłanie mailowo następujących informacji:

Po wyborze oferty warunkiem podpisania umowy jest dostarczenie oświadczenia (wg wzoru dostępnego tutaj).

Kryteria wyboru ofert:

 • Cena;
 • Doświadczenie wskazane w CV (liczba, rodzaj przeprowadzonych warsztatów, szkoleń);
 • Wiarygodność poświadczona 2 rekomendacjami z przeprowadzonych szkoleń (dot. ofert o nr 2-7);
 • Posiadane wykształcenie i wiedzy z zakresu, na który złożona jest oferta (ukończone kursy, szkolenia, studia).

Zamawiający dopuszcza składanie oferty na więcej niż 1 obszar tematyczny (należy złożyć oddzielny formularz na każdy z obszarów tematycznych).

Zamawiający zastrzega prawo do negocjacji cen.

Oferty prosimy wysyłać do czwartku 28 lipca 2022 r. do godz. 23.59 na adres: monika.schmeichel@frsi.org.pl.

Do pobrania: