Stypendium dla bibliotekarek im. Olgi Rok

Wzruszająca historia o babci-bibliotekarce, dla której biblioteka to znacznie więcej niż książki i wnuczce, która postanowiła nieco inaczej uczcić swoje trzydzieste urodziny…

Jakie są cele funduszu?

  • wspieranie rozwoju osobistego kobiet pracujących w bibliotekach publicznych znajdujących się w małych miejscowościach,
  • docenienie roli, jaką biblioteki – i zatrudnione w nich kobiety – odgrywają w rozbudzaniu aspiracji oraz rozwoju społeczności lokalnych,
  • upamiętnienie życia i pracy Olgi Rok.

Jak działa fundusz?

W ramach Funduszu organizowany jest coroczny konkurs stypendialny dla bibliotekarek z małych miejscowości, niezależnie od wieku, wykształcenia czy stażu pracy. Laureatka konkursu otrzymuje Stypendium im. Olgi Rok w wysokości 2.500 PLN, które może być przeznaczone na dowolny cel związany z rozwojem osobistym.

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju osobistego bibliotekarek z małych miejscowości oraz zebranie i docenienie historii kobiet, które – podobnie jak kiedyś Olga Rok – potrafią mobilizować siebie i innych do poszukiwania nowych rozwiązań, do przełamywania stereotypów i które wspierają rozwój swoich społeczności.

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Kapituła Konkursu, na podstawie wniosków składanych osobiście przez kandydatki, opisujących swoje osobiste i zawodowe doświadczenia oraz aspiracje. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele różnych środowisk – bibliotek, organizacji pozarządowych, polityki, literatury i mediów.

 Jak mogę ubiegać się o Stypendium im. Olgi Rok?

O stypendium mogą ubiegać się kobiety zatrudnione w bibliotekach publicznych działających w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich do 20 tysięcy mieszkańców, niezależnie od wieku, wykształcenia czy stażu pracy. Jeśli spełniasz te warunki i chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z pracą w bibliotece, serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Szczegółowe informacje, kontakt oraz formularz wniosku stypendialnego znajduje się na stronie http://funduszwieczysty.pl/pl/funds/item/id,245,title,Fundusz-Wieczysty-im-Olgi-Rok.html

Wniosek należy przesłać do dnia 10 września 2012 roku.

Jak mogę wesprzeć Fundusz im. Olgi Rok?

Fundusz Wieczysty im. Olgi Rok powstał jako wspólny wysiłek wielu osób, które łączy ogromny dług wdzięczności wobec kobiet, książek i małych polskich miasteczek oraz poczucie odpowiedzialności za to, jak będzie wyglądać nasza rzeczywistość, ta bardzo globalna i ta zupełnie lokalna. A od dawna wiadomo, że nie ma lepszej inwestycji niż inwestycja w kobiety!
Wszystkie osoby i organizacje, którym bliski jest ten sposób myślenia, zapraszamy do wsparcia funduszu. Można to zrobić w następujący sposób:

  • wpłata na konto funduszu (informacje o numerze konta dostępne pod adresem e-mail k.jurek@filantropia.org.pl),
  • wsparcie rzeczowe, np. w postaci nagród rzeczowych przyznawanych w ramach konkursu,
  • wsparcie w promocji funduszu i jego celów, np. poprzez umieszczenie informacji na swojej stronie.

Kim była Olga Rok?

Olga Rok

Olga Rok (ur. 1923) była Rosjanką, od dzieciństwa mieszkającą w Uzbekistanie. Tam skończyła szkołę bibliotekarską i poznała swojego przyszłego męża Stanisława – polskiego Żyda z Zamościa, z którym w 1946 roku przeprowadziła się do Polski. Przez wiele lat zajmowała się rodziną, wychowując dzieci i prowadząc dom. W tym czasie sama nauczyła się mówić po polsku. Kiedy dzieci podrosły, zgłosiła się do urzędu pracy, a ten skierował ją do pracy w jednej z warszawskich bibliotek dla dzieci i młodzieży. Choć miała czterdzieści lat była to dla niej pierwsza praca zawodowa w nowym kraju. W 1967 r. została kierowniczką biblioteki dla dzieci i młodzieży na Służewcu Przemysłowym i przepracowała tam kolejnych 20 lat.

Jej praca i oddanie bibliotece zostały wyróżnione wieloma nagrodami i medalami – organizowała z dziećmi wspólne odrabianie lekcji, teatr marionetkowy, wycieczki, spotkania z pisarzami. Jak pisała prasa: „dawała dzieciom to, co dla nich najważniejsze: serdeczność i poważne traktowanie dziecięcych problemów”. Bardzo wcześnie zrozumiała, że biblioteki to znacznie więcej niż książki – to miejsca rozwoju osobistego i lokalnego, współtworzące kulturę danej społeczności.

Losy Olgi to historia ogromnej odwagi osoby budującej swoje życie na nowo, nie tylko w nowym kraju i w nowym języku, ale także w chwili, kiedy dzieci dorastając opuszczają dom. Historia niezwykła, ale jednocześnie opowiadająca o doświadczeniach wspólnych wielu kobietom, wtedy i dziś, i wciąż inspirująca.

Przez niemal całe swoje życie Olga pisała dziennik, który po latach zainspirował jej wnuczkę Anię do ustanowienia funduszu wspierającego inne kobiety w realizacji ich aspiracji. Z okazji swoich trzydziestych urodzin Ania zaprosiła rodzinę i przyjaciół do wsparcia tej inicjatywy, znanej początkowo jako „Projekt Babcia” i w ciągu kilku miesięcy Fundusz im. Olgi Rok stał się rzeczywistością.

Więcej informacji o historii powstania funduszu znajduje się na stronie Ani Rok (w jęz. angielskim) http://projectgrandma.wordpress.com/

Operatorem Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, realizująca Program Rozwoju Bibliotek.

Regulamin Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok, Regulamin Konkursu Stypendialnego oraz Wniosek o przyznanie Stypendium im. Olgi Rok znajduje się na stronie http://funduszwieczysty.pl/pl/funds/item/id,245,title,Fundusz-Wieczysty-im-Olgi-Rok.html