Stowarzyszenie Homo Faber laureatem Nagrody Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Sektor 3.0

Nagroda Sektor 3.0 przyznawana jest od dziesięciu lat organizacjom społecznym, posiadającym szczególny dorobek w zakresie prowadzenia działań promocyjnych, badawczych i edukacyjnych z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jej misją jest upowszechnianie dobrych przykładów zastosowania narzędzi cyfrowych oraz nowych mediów w działaniach organizacji społecznych. W tym roku wyróżnienie otrzymało Stowarzyszenie Homo Faber.

 

W tym roku kapituła nagrody zdecydowała się połączyć misję Nagrody z rzeczywistością, w której znalazły się polskie NGOs w wyniku wojny w Ukrainie. Wiele organizacji wykazało się wyjątkowym zaangażowaniem i sprawnością działań w dziele pomocy uchodźcom z Ukrainy. Laureatem Nagrody zostało Stowarzyszenie Homo Faber, które w tej trudnej sytuacji nie tylko niosło sprawnie pomoc, ale równocześnie komunikowało do swoich odbiorców i innych organizacji, to jak ważne jest systemowa pomoc i budowanie potencjału organizacji do niesienia pomocy, nie tylko w momencie najgorętszego kryzysu.

Nagroda Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Sektor 3.0 to wsparcie finansowe w wysokości 40.000 zł na działalność statutową oraz działania promocyjne na skalę ogólnopolską skierowane do społeczności trzeciego sektora. Kapitułę Nagrody tworzą: Radosław Jasiński – Przewodniczący (Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności), Urszula Krasnodębska-Maciuła (ngo.pl/Stowarzyszenie Klon-Jawor), Michał Jaworski (Microsoft), Jacek Królikowski (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego) i dr Konrad Ciesiołkiewicz (Orange).

Więcej informacji o tegorocznej edycji Festiwalu Sektor 3.0