"Edukacja finansowa dla każdego" - krótka relacja z seminarium

30 listopada organizacje i instytucje zaangażowane w edukację finansową spotkały się podczas seminarium “Edukacja ekonomiczna dla każdego”.  Była to doskonała okazja do rozmowy o tym, co jest ważne, co potrzebne, co trudne, oraz jak wspólnymi siłami osiągnąć więcej i lepiej w edukacji finansowej. Dyskutowaliśmy o zagadnieniach związanych z diagnozą potrzeb i stanu edukacji finansowej w Polsce, jakości prowadzonych działań oraz przyszłości uczenia o finansach. Zaprezentowane zostały też najciekawsze praktyki edukacji finansowej oferowane przez sektor prywatny i pozarządowy.


WYBRANE MATERIAŁY PREZENTOWANE PODCZAS SEMINARIUM:

PORTRET FINANSOWY POLAKA > przegląd aktualnych informacji źródłowych dotyczących zachowań finansowych Polaków

POTENCJAŁ PREF > podsumowanie doświadczenia, oferty i programów partnerów PREF

STRATEGIA DZIAŁANIA PREF NA LATA 2017-2020 > proponowane działania Partnerstwa w celu realizacji misji


 

uczestnicy seminarium "Edukacja finansowa dla każdego"

zdjęcie ekspertów uczestniczących w seminarium PREF

notatka graficzna z seimnarium

obejrzyj więcej zdjęć > 

Seminarium “Edukacja ekonomiczna dla każdego” zostało zorganizowane przez Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej (PREF), którego jesteśmy członkiem. Partnerstwo to nieformalna grupa instytucji i organizacji zaangażowanych w edukację finansową na co dzień.

dowiedz się więcej  o o wizji i misji PREF >