Ruszyła druga edycja projektu "Kluby kreatywności w bibliotekach"

Do udziału w projekcie zapraszamy biblioteki zainteresowane zorganizowaniem klubów kreatywności – miejsc, w których mieszkańcy będą mogli tworzyć, eksperymentować, uczyć się przez zabawę, odkrywać pasje i rozwijać różne umiejętności, korzystając z dostępnych w bibliotece narzędzi i technologii.

Projekt “Kluby kreatywności w bibliotekach – druga edycja” jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek 2019-2020 realizowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Pierwsza (pilotażowa) edycja projektu była realizowana w latach 2018-2019 w pięciu bibliotekach: Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Legionowie, Gminnej Bibliotece Publicznej w Obrazowie, Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białej Podlaskiej.

 

CELE PROJEKTU TO:

  • zachęcenie bibliotek publicznych do uruchamiania i prowadzenia lokalnych klubów kreatywności – miejsc, w których mieszkańcy mogą tworzyć i eksperymentować z wykorzystaniem różnych narzędzi (nie tylko cyfrowych) i technologii,
  • zachęcenie bibliotek do rozwijania działalności edukacyjnej i wdrażania nowych form i metod pracy edukacyjnej (eksperymentowanie, uczenie się przez zabawę, praca metodą projektu, praca zespołowa, rozwijanie twórczego potencjału),
  • dostarczenie bibliotekom wsparcia finansowego oraz wiedzy i zasobów edukacyjnych niezbędnych do uruchomienia klubu,
  • rozwój kompetencji bibliotekarzy w zakresie prowadzenia nowatorskich działań dla mieszkańców,
  • przetestowanie różnych modeli organizacyjnych funkcjonowania twórczych przestrzeni typu “makerspace” (i podobnych, w których mieszkańcy mogą tworzyć i eksperymentować z wykorzystaniem technologii – cyfrowych i innych),
  • promowanie bibliotek jako miejsc, w których mieszkańcy w różnym wieku mogą tworzyć, eksperymentować, uczyć się poprzez współpracę, tworzenie i zabawę oraz zwiększać dzięki temu lokalny kapitał swoich społeczności.

Więcej informacji o projekcie: http://www.klubykreatywnosci.org/.

Zobacz też: Twórcze przestrzenie w bibliotekach publicznych – jak to działa w Polsce?, Biuletyn EBIB, 189 (2019): http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/issue/view/148?fbclid=IwAR2puMEKBA-na2PNbjBuqG9rfktgL3RburJnKJgth9JP1jlUCG5vgXjdwuo.

 

CO TO JEST KLUB KREATYWNOŚCI?

Klub kreatywności w naszym projekcie to miejsce uruchomione przez bibliotekę i prowadzone przez bibliotekę samodzielnie lub przez bibliotekę i jej instytucję lub organizację partnerską, w którym mieszkańcy mogą tworzyć i eksperymentować z wykorzystaniem technologii – cyfrowych i innych.

Naszą propozycją nawiązujemy do idei ruchu mejkerskiego i koncepcji “makerspace”, czyli publicznie dostępnych miejsc, w którym ludzie spotykają się i korzystają z dostępnych tam narzędzi – po to, by uczyć się przez zabawę i eksperymentowanie, wspólnie coś tworzyć, wymyślać i realizować różne projekty, a także dzielić się wiedzą i rozwiązywać problemy. Klubem kreatywności może być przestrzeń typu “makerspace”, ale też inne miejsce w najbardziej dogodnej dla biblioteki i użytkowników formie organizacyjnej.

O tym, w jaki sposób może być zorganizowana taka przestrzeń, kto może z niej korzystać i co może się tam dziać, przeczytaj w naszym materiale pt. Co to jest makerspace i jak zorganizować to w bibliotece?: https://www.biblioteki.org/poradniki/Co_to_jest_makerspace_i_jak_zorganizowac_to_w_bibliotece.html

 

CO OFERUJEMY?

Biblioteki przyjęte do projektu będą mogły skorzystać z następującego wsparcia:

  • dotacja w wysokości do 10000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie Klubu,
  • udział w 3-dniowych warsztatach (dla max. dwóch osób z każdej biblioteki biorącej udział w projekcie),
  • udział w wydarzeniu podsumowującym projekt,
  • promocja działań Klubu na stronie internetowej projektu http://www.klubykreatywnosci.org/ i na innych stronach, wydarzeniach lub kanałach komunikacji prowadzonych przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ DO PROJEKTU?

Aby się zgłosić do projektu, należy do 14 lutego 2020 roku wypełnić i wysłać zgłoszenie za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://forms.gle/Gbodh1NTT2HfByQEA
Lista bibliotek przyjętych do projektu zostanie ogłoszona na stronie: www.biblioteki.org do 28 lutego 2020 roku.

Więcej informacji oraz regulamin naboru znajduje się na stronie: https://biblioteki.org/aktualnosci0/Zapraszamy_do_udzialu_w_naborze_do_projektu_Kluby_kreatywnosci_w_bibliotekach.html