Rozpoczął się projekt Akademia Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji (ALICE), w którym pełnimy rolę partnera Fundacji Aktywizacja

ALICE to projekt, dzięki któremu chcemy zwiększyć potencjał publicznych punktów dostępu do internetu (PIAP-ów) jako sieci trwałych ośrodków przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. W projekcie szczególny nacisk będzie kładziony na wykluczenie osób niepełnosprawnych.

Akademia Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji to 80-godzinny cykl wykładów i warsztatów dla osób zaangażowanych w działania na rzecz integracji cyfrowej. W projekcie wezmą udział zarówno pracownicy i trenerzy z pracowni komputerowych (PIAP-ów, e-Centrów, Gminnych Centrów Informacji, Wiosek Internetowych), bibliotekarze z bibliotek publicznych oferujących bezpłatny dostęp do komputerów, jak też nauczyciele i inni animatorzy lokalni, którzy prowadzą działania w zakresie e-integracji.

Program Akademii obejmuje trzy kluczowe obszary: kompetencje liderskie, metody e-integracji osób wykluczonych cyfrowo oraz edukację medialną. Na 80-godzinny cykl wykładów i warsztatów składa się moduł podstawowy oraz moduł specjalistyczny (jeden do wyboru).

ZOBACZ: Szczegółowy opis modułów i program zajęć (pdf)

Absolwenci Akademii:

  • będą umieli zaplanować, wypromować, realizować i ewaluować szkolenia z zakresu umiejętności cyfrowych,
  • podniosą swoje umiejętności trenerskie, kompetencje liderskie i organizacyjne,
  • będą wiedzieć jakie są możliwości wykorzystania nowych technologii w aktywizacji osób niepełnosprawnych (I moduł specjalistyczny) lub pogłębią wiedzę na temat edukacji medialnej i wspierania rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych (II moduł specjalistyczny).

Zajęcia będą realizowane podczas czterech zjazdów. Na ich zakończenie, pod opieką trenerów, uczestnicy przygotują pracę zaliczeniową w formie planu działań edukacyjnych z zakresu kompetencji cyfrowych dla placówki czy instytucji, z którą współpracują.

Rolą naszej fundacji jest promocja naboru do Akademii, współpraca przy realizacji szkoleń oraz upowszechnianie dobrych praktyk bibliotek w zakresie edukacji cyfrowej osób niepełnosprawnych.

Projekt jest realizowany od października do grudnia 2013 roku.

Akademia Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji, współfinansowana przez Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, jest realizowana przez Fundację Aktywizacja we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Informacji o ALICE udziela:
Katarzyna Pączek

Fundacja Aktywizacja
katarzyna.paczek@idn.org.pl
tel: 22 530 18 63

Fundacja Aktywizacja (dawniej Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo) specjalizuje się w pomocy osobom niepełnosprawnym – jej misją jest usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii. W marcu 2013 roku, wspólnie z FRSI koordynowała trzecią edycję „Tygodnia z Internetem”, w ramach której zaproponowała bibliotekarzom realizację spotkania według scenariusza „Usiądź na moim miejscu”. Celem tego spotkania było uświadomienie jego uczestnikom, z jakimi trudnościami spotykają się osoby niepełnosprawne podczas codziennego korzystania z Internetu.