Projekt DIDEL dobrą praktyką programu Erasmus+

Miło nam podzielić się wiadomością, że nasz międzynarodowy projekt DIDEL (Daily Innovators and Daily Educators in the Libraries) został uhonorowany przez Komisję Europejską tytułem dobrej  praktyki programu Erasmus+. Dobre praktyki programu Erasmus+ to projekty wyróżnione przez Komisję Europejską jako szczególnie efektywnie zarządzane i stanowiące źródło inspiracji dla innych.

DIDEL

Źródło: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-PL01-KA204-016652

Celem projektu “Daily innovators and daily educators in the libraries” (DIDEL) było przygotowanie i rozwój programów edukacji osób dorosłych poprzez stworzenie wspierającego, edukacyjnego środowiska w bibliotekach. W projekcie zajmowaliśmy się następującymi obszarami tematycznymi: wielokulturowość, innowacje społeczne, kreatywność, a także: edukacja dorosłych, zarządzanie,  partnerstwa i nowe technologie.

W ramach projektu przygotowaliśmy pakiet edukacyjny dla bibliotek, w którym znalazły się:

  • materiały edukacyjne do samodzielnej lektury,
  • propozycje scenariuszy zajęć do przeprowadzenia w bibliotekach,
  • raport z analizy działań bibliotek dotyczących trzech obszarów tematycznych (wielokulturowość, innowacje społeczne, kreatywność), realizowanych w różnych krajach,
  • model WIK – czyli model biblioteki, która jest wielokulturowa, działa kreatywnie i wprowadza nowatorskie działania w obszarze innowacji społecznych.

Wszystkie materiały są dostępne na tej stronie: http://www.biblioteki.org/artykuly/Projekt_DIDEL_pakiet_edukacyjny_dla_bibliotek.html

Projekt “Daily innovators and daily educators in the libraries” był realizowany w ramach programu Erasmus+, Partnerstwa strategiczne w edukacji dorosłych przez konsorcjum partnerskie, w  składzie którego znalazły się:

1. Narodowa Biblioteka Litwy im. Martynasa Mazvydasa
2. Centrum Informacyjnych Systemów Kultury (Łotwa)
3. Biblioteka Regionalna w Oppland (Norwegia)
4. Fundacja “Reading & Writing” (Holandia)

i – jako lider – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

EU flag-Erasmus+_vect_POS