Podsumowaliśmy czwartą edycję projektu "O finansach... w bibliotece"

Podczas dwudniowego seminarium 2-3 czerwca 2016 r. w Warszawie, na zakończenie czwartej edycji projektu „O finansach… w bibliotece”, bibliotekarki i bibliotekarze z 50 bibliotek uczestniczących w projekcie zastanawiali się nad przyszłością edukacji finansowej prowadzonej w bibliotekach publicznych. 

Uczestnicy seminarium to już doświadczeni praktycy edukacji finansowej – do Warszawy przyjechali laureaci i wyróżnieni w konkursie na najlepszą inspirację z kursu „O finansach… w bibliotece”, którzy podzielili się z nami swoimi sprawdzonymi sposobami na przeprowadzenie z sukcesem zajęć z edukacji finansowej dla dorosłych w bibliotece.

DZIEŃ PIERWSZY / CZAS PODSUMOWAŃ

W pierwszym dniu seminarium skupiliśmy się na podsumowaniu wyników projektu. Wykład o edukacji finansowej seniorów wygłosił przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego. W czasie warsztatu z udziałem ewaluatorów projektu zastanawialiśmy się nad tym jak najlepiej zorganizować kurs OFB w bibliotece, co zrobić aby utrwalić postawy u uczestników kursu oraz co może ułatwić bibliotece bycie miejscem edukacji ekonomicznej. Bibliotekarze zwracali uwagę m.in. na specyfikę uczenia osób dorosłych i starszych – poprzez doświadczenie, ćwiczenia praktyczne, w tym także konieczność oswojenia się z nowymi technologiami w edukacji jak Internet, e-learning. Dobrym pomysłem na zajęcia są spotkania z lokalnymi ekspertami, np. emerytowanymi księgowymi. Warto też pomyśleć o zaproszeniu przedstawicieli regionalnych placówek NBP oraz powiatowych rzeczników konsumenta.

W czasie webinarium pt. „Nowy Bank Pomysłów… na prowadzenie bibliotecznej edukacji finansowej!” laureatki konkursu na najlepszą inspirację z kursu „O finansach… w bibliotece” dzieliły się swoimi pomysłami na prowadzenie edukacji finansowej. Z relacji z Trzebini usłyszeliśmy, jak można prowadzić kurs z osadzonymi, zapoznaliśmy się z pomysłami biblioteki z Chełmka, która promowała szkolenia za pomocą megafonów i drogowskazów, a także Olsztynka, gdzie szkolenie zorganizowano mimo braku dostatecznej liczby komputerów – swoje laptopy przynieśli uczestnicy szkolenia.

DZIEŃ DRUGI / POMYŚLMY O PRZYSZŁOŚCI

Drugiego dnia seminarium koncentrowaliśmy się na przyszłości edukacji finansowej w bibliotekach. Wykład “Jak nie wpaść w pułapkę zadłużenia, czyli nowe regulacje prawne dotyczące kredytu konsumenckiego” wygłosił dr Robert Jagiełło z Departamentu Stabilności finansowej NBP. Odbyły się też warsztaty „Oszczędzać aby realizować swoje marzenia” – warsztat motywacyjny dla bibliotekarzy oraz „Edukacja finansowa w praktyce – doświadczenia organizacji członkowskich Partnerstwa na rzecz Edukacji Finansowej” – był więc czas na pogłębienie własnej wiedzy i umiejętności jakże niezbędnych przewodnikom po wiedzy finansowej, którymi są bibliotekarze prowadzący zajęcia edukacyjne z tej dziedziny.

Wielką atrakcją była też wizyta w nowootwartym przez Narodowy Bank Polski Centrum Pieniądza im. Sławomira S. Skrzypka.

O finansach... w bibliotece

Seminarium było ostatnim wydarzeniem w czasie tegorocznej (czwartej) edycji projektu. W spotkaniach edukacyjnych kursu „O finansach… w bibliotece”, zorganizowanych prze 95 bibliotek z 15 województw przeszkoliło się ponad 2000 osób, głównie po 50. roku życia. Dzięki nim mieszkańcy wsi i małych miast mieli okazję dowiedzieć się, w jaki  sposób zaplanować domowy budżet, na co uważać biorąc pożyczkę, czy jak założyć elektroniczne konto w banku.

Zajęcia były skierowane przede wszystkim do osób starszych, w szczególności tych, które mają kłopoty z orientacją na rynku finansów – np. nie potrafią ocenić, który kredy jest dla nich bardziej korzystny, nie wiedzą, w jaki sposób oszczędzać czy jak korzystać z kart płatniczych lub kredytowych. Dodatkowo uczestnicy szkoleń nabrali też biegłości w korzystaniu z Internetu. Obecnie sprawy finansowe załatwiamy przede wszystkim w Internecie – korzystamy z naszych elektronicznych kont, szukamy korzystnych ofert banków, robimy zakupy. Dlatego planując projekt wiedzieliśmy, że równie ważne będzie oswajanie uczestników szkoleń z cyfrową rzeczywistością. Szkolenia bazowały więc na kursie e-learningowym. Zainteresowanie szkoleniami było bardzo duże. Bibliotekarze do udziału w nich zapraszali nie tylko dotychczasowych użytkowników – np. w Trzebini zorganizowano zajęcia dla osadzonych z pobliskiego zakładu karnego.

Dziękujemy za gościnę Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, gdzie odbyło się seminarium.

Lista bibliotek uczestniczących w czwartej edycji projektu „O finansach… w bibliotece”:

https://ofinansachwbibliotece.files.wordpress.com/2016/02/ofb4_biblioteki_zakwalifikowane.pdf

Więcej o projekcie: https://ofinansachwbibliotece.wordpress.com/

 

Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej a jego założenia są zgodne z Programem Rozwoju Bibliotek.