Tworzymy plan rozwoju warszawskich bibliotek na lata 2018-2020

Od maja nasza Fundacja oraz Fundacja Kultury Dialogu realizują na zlecenie Biura Kultury działania, których efektem będzie plan wsparcia dla warszawskich bibliotek na lata 2018 – 2020. Wcześniej Biuro Kultury przeprowadziło diagnozę bibliotek. Jednym z jej elementów jest raport „Biblioteki Miasta Stołecznego Warszawy. Diagnoza i rekomendowane zmiany.” Wśród rekomendacji zawartych w raporcie, znalazły się, między innymi następujące: Warszawska Karta Miejska jako jednolita karta biblioteczna, jeden system informatyczny umożliwiający dostęp do zbiorów wszystkich bibliotek, poprawa infrastruktury bibliotek, w tym pomysł na to, by w każdej dzielnicy znajdowała się jedna duża, nowoczesna i wielofunkcyjna placówka, poszerzenie funkcji biblioteki np. o działania zwiększające zaangażowanie obywatelskie warszawiaków, a także jednolity system identyfikacji wizualnej, ułatwiający mieszkańcom odnalezienie biblioteki w przestrzeni miasta.

WARSZTATY I KONSULTACJE

Na początku maja odbył się dwudniowy warsztat, w trakcie którego bibliotekarki i bibliotekarze z niemal wszystkich dzielnic zastanawiali się nad wizją bibliotek warszawskich, czerpiąc z wyżej wspomnianego raportu, odnosząc się do celów projektu Strategii Rozwoju Warszawy #Warszawa 2030”, a przede wszystkim uruchamiając własną wyobraźnię i sięgając do osobistych marzeń.

Z rozmów, debat i pracy grupowej wyłonił się obraz biblioteki przyszłości, która pozostaje otwarta dla wszystkich grup wiekowych i społecznych w tym imigrantów, która jest nowoczesna, wyposażona w tablety, czytniki książek itp. a zarazem łącząca to z tradycyjnymi funkcjami, skupiająca się  na niestandardowych formach promocji czytelnictwa, oferująca miejsce na spotkania, różne formy dzielenia się wiedzą i realizacji zainteresowań.

Ważnym elementem wizji była przestrzeń biblioteki, zaprojektowana w sposób funkcjonalny, estetyczna, a także wykraczająca na zewnątrz budynku (kawiarenka, ogrody biblioteczne). Samych siebie bibliotekarze wyobrazili sobie, jako osoby skupione na kontakcie z czytelnikami (sprawę np. zwrotu pożyczonych książek załatwią wrzutnie), stale podnoszące kwalifikacje, nadążające za zmianami, które wynikają zarówno z rozwoju nowych technologii, jak i nowych potrzeb warszawiaków.

Następnym krokiem był dwudniowy, wyjazdowy warsztat z udziałem przedstawicieli większości bibliotek dzielnicowych, ale także domów kultury i organizacji pozarządowych. Zarysowana wyżej wizja bibliotek warszawskich została uzupełniona o pomysły na konkretne działania. Koncentrowały się one wokół trzech obszarów:

1: 

Zwiększenia udziału mieszkańców w kulturze, stworzenia im okazji do rozwoju zainteresowań i kompetencji zwłaszcza poprzez czytelnictwo,

2: 

Budowania wspólnoty mieszkańców Warszawy, którzy potrafią ze sobą współpracować, szanować różnorodność i respektować prawa obywatelskie,

3:

Budowania wizerunku biblioteki, który przyciąga mieszkańców, a także oferowanie im funkcjonalnych przestrzeni, które tworzą warunki do uczenia się, eksperymentowania oraz innowacji.


Działania, które zostały wypracowane w grupach odnosiły się zarówno do funkcji bibliotek (np. budowanie wspólnoty czytelników, angażowanie wolontariuszy, wydzielone przestrzenie / osobne placówki dla dzieci i młodzieży, zbiory wielojęzyczne, wspieranie i udział w inicjatywach obywatelskich takich, jak pikniki, święta ulic itp.), jak i do infrastruktury (wrzutnie, nowoczesne meble, budynki dostępne dla osób niepełnosprawnych, kawiarenki itp.) oraz rozwoju zawodowego bibliotekarek i bibliotekarzy (wizyty studyjne, projekty partnerskie realizowane przez kilka bibliotek, stworzenie centrum edukacji, wymiana doświadczeń w sieci bibliotek warszawskich itp.).

Plan wsparcia dla warszawskich bibliotek 2018-2020 (warsztat wyjazdowy w Marózie)

Efekty wyżej opisanych warsztatów zostały następnie poddane konsultacji w trakcie kilkugodzinnych spotkań z udziałem przedstawicieli bibliotek, organizacji pozarządowych, czytelników (niestety niezbyt wielu) oraz burmistrzów i pracowników wydziałów kultury większości warszawskich dzielnic. Okazało się, że główne kierunki rozwoju bibliotek nie budzą kontrowersji. Krytyce poddano niektóre propozycje działań, czasami wynikała ona z niejasnych np. „żywa biblioteka”, pojęcie znane w świecie bibliotecznym wymagało dodatkowych wyjaśnień. Nikt nie sprzeciwiał się np. pomysłowi, by biblioteki w Warszawie, mieście wielokulturowym, w którym mieszka wielu cudzoziemców miały ofertę działań i kolekcje skierowane do tej grupy.


ZAPRASZAMY NA OTWARTE SPOTKANIE KONSULTACYJNE

Obecnie pracujemy nad uporządkowaniem efektów konsultacji i opracowaniu roboczej wersji planu wsparcia dla bibliotek. Dokument ten zostanie zaprezentowany podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) w godz. 10.00 – 15.00 w siedzibie Centrum Kreatywności przy ul. Targowej 56.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Jeśli chcesz wziąć udział w warsztacie, wystarczy:

Na zgłoszenia czekamy do 25 czerwca.