„Para-buch! Książka w ruch!” – pilotaż projektu promującego czytelnictwo

Rozpoczynamy edycję pilotażową projektu „Para-buch! Książka w ruch!”, realizowaną we współpracy z niemiecką fundacją Deutsche Telekom Stiftung. Celem projektu jest promocja czytelnictwa książek popularnonaukowych wśród dzieci w wieku 3-10 lat. Pilotaż projektu odbędzie się w pięciu województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim.

Biblioteki publiczne w pięciu pilotażowych województwach zachęcimy do zakładania klubów czytelniczych, w których przeszkoleni bibliotekarze i wolontariusze będą prowadzić z dziećmi zajęcia obejmujące głośne czytanie oraz działania popularyzujące książkę i wiedzę w zakresie dziedzin STEM (matematyki, technologii czy nauk przyrodniczych). Projekt już od kilku lat Deutsche Telekom Stiftung realizuje w Niemczech, a od niedawna także w Rumunii.

Projekt będziemy realizować do sierpnia 2020 roku. Zaplanowane działania to:

  • przygotowanie listy rekomendowanych książek do wykorzystania w klubach czytelniczych wraz z rekomendacjami dotyczącymi pracy z książkami (luty, marzec 2019),
  • rekrutacja bibliotek (kwiecień 2019),
  • przeprowadzenie dwudniowych szkoleń dla par: bibliotekarza i wolontariusza z każdej biblioteki biorącej udział w projekcie (czerwiec-wrzesień 2019 r.),
  • opracowanie strony internetowej z materiałami edukacyjnymi i pomysłami na spotkania, materiałów promocyjnych oraz poradnika dla bibliotek,
  • realizacja spotkań w klubach czytelniczych, które powstaną w bibliotekach: średnio po 2 spotkania w miesiącu przez 5 miesięcy (rozpoczęcie takich spotkań planowane jest od lipca 2019 r.).

Informacji o projekcie udziela: Agnieszka Koszowska: agnieszka.koszowska@frsi.org.pl, tel. 722 002 019.

Deutsche_Telekom_Stiftung_logo

Projekt “Para-buch! Książka w ruch!” finansuje Deutsche Telekom Stiftung.