Nowe Technologie Lokalnie: pierwsza edycja zakończona, czas na podsumowanie!

W maju 2012 roku rozpoczęliśmy pierwszą edycję projektu Nowe Technologie Lokalnie, dzięki któremu organizacje pozarządowe z małych miejscowości dowiadują się jak lepiej wykorzystywać najnowsze technologie w swojej codziennej pracy. W ciągu tego roku udało nam się zrealizować mnóstwo pomysłów. Zorganizowaliśmy serię konferencji i szkoleń, przekazaliśmy organizacjom granty i po raz pierwszy wręczyliśmy nagrodę dla organizacji pozarządowej posiadającej szczególne osiągnięcia w zakresie nowych technologii. Czas na podsumowanie!

KONFERENCJE SEKTOR 3.0

21-23 maja 2012 zorganizowana została konferencja „Sektor 3.0”. 200 przedstawicieli organizacji pozarządowych, świata biznesu i nauki brało udział w warsztatach i prezentacjach (prowadzonych przez 20 prelegentów z kraju i zagranicy) na temat nowoczesnej komunikacji, sieciowania, zarządzanie organizacją, skutecznego fundraisingu, technologii i bezpieczeństwa. Mogli m.in. dowiedzieć się, w jaki sposób nowoczesne technologie mogą służyć współpracy organizacji pozarządowych z wolontariuszami i biznesem oraz jak mogą być wykorzystane w komunikacji organizacji z otoczeniem. 

Sektor 3.0 2012

Trzecia edycja konferencji odbyła się dokładnie rok później, 21-22 maja 2013 roku w Centrum Nauki Kopernik. Wśród prelegentów znaleźli się Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji, Stephen Mull, Ambasador USA, Kuba Wygnański, Prezes Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Melissa Pailthorp, Citizenship and Public Affairs Lead in Central & Eastern Europe w firmie Microsoft.

Ponad 300 uczestników konferencji brało udział w seminariach tematycznych poświęconych ośmiu tematom wiodącym. Wśród nich znalazło się m.in. wykorzystanie technologii w komunikacji, współpracy, fundraisingu i zarządzaniu. Spotkania prowadzili eksperci ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski. Uzupełnieniem dla seminariów były specjalne pokazy technologii. Uczestnicy mieli także okazję do zobaczenia drukarki 3D oraz bezpłatnych aplikacji mobilnych stworzonych przez przedstawicieli trzeciego sektora także w ramach Programu. Równolegle odbyła się również sesja networkingowa, w trakcie której zarówno organizacje (m.in. Fundacja „Widzialni”, Ochotnicy Warszawscy, Fundacja „Dobra Sieć”, Ashoka, Rzeczpospolita Rowerowa, WOŚP), jak i firmy (m.in. Orange, Intel, Microsoft, Laboratorium EE, Sotrender.pl), prezentowały swoją ofertę na przeszło 20 stoiskach. Pierwszy dzień konferencji zakończył się Forum Eksperckim.

Drugiego dnia konferencji uczestnicy mieli okazję wziąć udział w warsztatach tematycznych zatytułowanych „Innowacyjność w praktyce”, zorganizowanych w ośmiu miejscach w Warszawie: w siedzibie Przedstawicielstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacji „Stocznia”, Centrum Cyfrowego, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także firm Microsoft, Orange oraz Intel.

Partnerem instytucjonalnym wydarzenia było Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Centrum Nauki Kopernik. Partnerem głównym był Microsoft (w ramach wydarzenia odbył się „NGO Connection Day”), zaś partnerami technologicznymi – firmy Orange Polska i Intel.

Relacja z Sektora 3.0 w 2013 roku: https://frsi.org.pl/iii-ogolnopolska-konferencja-sektor-3-0-warszawa-21-22-maja-2013/

sektor-2013-1

 

FORA TECHNOLOGICZNE SEKTOR 3.0, CZYLI KONFERENCJA RUSZA W POLSKĘ

Gdynia:

Pierwsze forum odbyło się 16 października 2012 r. w siedzibie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni i szczególnie akcentowało kwestię współpracy sektora pozarządowego z biznesem oraz roli nowych technologii na tym tle. W wydarzeniu wzięło udział 105 uczestników oraz 15 prelegentów.

relacja z forum w Gdyni: https://frsi.org.pl/forum-technologiczne-sektor-3-0-w-gdyni-16-pazdziernika-2012/

pomorze-sektor

 

Rzeszów:

Drugie Forum Technologiczne zostało zorganizowane 3 grudnia 2012 r. w Rzeszowie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Wydarzenie miało profil samorządowy, a jednym z jego celów było zdiagnozowanie obszarów współpracy pomiędzy trzecim sektorem i administracją w zakresie ICT. W spotkaniu w Rzeszowie wzięło udział 128 osób oraz 16 prelegentów. Zaangażowanie w organizację spotkania wykazała Fundacja „Generator Inspiracji” będąca uczestnikiem Programu.

relacja z forum w Rzeszowie: https://frsi.org.pl/rzeszow-140-osob-wzielo-udzial-w-regionalnym-forum-technologicznym-sektora-3-0/

rzeszow

 

Gliwice:

30 stycznia 2013 r. w Gliwicach, na terenie Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, odbyło się trzecie Forum Technologiczne „Sektor 3.0”. Spotkanie było sprofilowane pod kątem współpracy pomiędzy środowiskami uczelni wyższych a trzecim sektorem, w odniesieniu do nowych technologii. W spotkaniu udział wzięło 130 uczestników i 13 prelegentów.

relacja z forum w Gliwicach: https://frsi.org.pl/sektor-gliwice/

gliwice1

 

PORTAL TECHNOLOGIE.NGO.PL

9 maja, we współpracy ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor, uruchomiliśmy technologiczny portal ICT w ramach strony www.ngo.pl (www.technologie.ngo.pl). Nowy serwis zawiera kilka bloków tematycznych („Aktualności”, „Komunikacja i promocja”, „Technologie w pracy”, „Sprzęt komputerowy”, „Mobilnie”, „Mediateka”). Elementem portalu jest strefa blogerów. Dostępne są także materiały edukacyjne (e-booki), multimedia, słownik pojęć oraz wsparcie konsultacyjne ekspertów, a także e-wolontariuszy.

www.technologie.ngo.pl

SZKOLENIA ICT

We wrześniu i październiku 2012 roku zorganizowane zostały dwa bloki szkoleń dla przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, uczestniczących w projekcie Nowe Technologie Lokalnie oraz dla kandydatów na Mobilnych Doradców. Pierwsza runda szkoleń trwała trzy dni i skoncentrowana była głównie na wprowadzeniu w tematykę technologii oraz kwestiach audytu technologicznego organizacji. W trakcie szkoleń wykorzystywano szereg narzędzi online, dzięki czemu uczestnicy mieli okazję do wykorzystania technologii w praktyce.

szkolenia

 

MOBILNI DORADCY ICT

Mobilni Doradcy są specjalistami świadczącymi bezpłatne usługi wsparcia technologicznego na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających lokalnie. Ich celem jest profesjonalne doradztwo oraz pomoc w rozwoju organizacji pozarządowej w obszarze skutecznego wykorzystania nowych technologii. Mobilny Doradca oferuje szeroki wachlarz wsparcia w tym:

  • Pomoc w zakresie rozwiązywania problemów informatycznych w organizacji,
  • Doradztwo strategiczne w zakresie tworzenia planów i strategii ICT,
  • Pomoc w poszukiwaniu partnerów do projektów z obszaru nowych technologii.

Obecnie funkcjonuje 7 Mobilnych Doradców (lista znajduje się na stronie www.technologielokalnie.pl). W trakcie pierwszej edycji programu pomogli oni ponad 150 organizacjom z całego kraju.

 

S

KONKURSY GRANTOWE

Zorganizowaliśmy również 2 konkursy grantowe w ramach, których przyznano 7 grantów po 6000 zł, 10 grantów po 10000 zł i 1 w wysokości 40000 zł. Zwłaszcza drugi konkurs – na nowatorskie projekty promujące wykorzystanie nowych technologii – przyniósł ciekawe efekty. Do konkursu zgłosiły się 73 organizacje z całego kraju.

Wśród zrealizowanych projektów znalazły się m.in. liczne aplikacje mobilne dla NGO: ( http://formularze.ffl.org.pl/; http://wideotlumacz.pl/, www.narysujtrase.pl), sklep internetowy dedykowany potrzebom NGO (http://wolontariat.sam3.pl – wersja beta), system ekranów promujących działania organizacji pozarządowych w społeczności lokalnej oraz organizacja konferencji i warsztatów podnoszących kompetencje przedstawicieli innych organizacji w temacie ICT.

NAGRODA POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI „NOWE TECHNOLOGIE LOKALNIE SEKTOR 3.0”

Po raz pierwszy przyznano też nagrodę PAFW dla organizacji pozarządowej posiadającej szczególne osiągnięcia w zakresie nowych technologii. 

Kapituła zadecydowała o przyznaniu nagrody Fundacji „Widzialni” z Częstochowy. Organizacja ta promuje dostosowanie stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wręczenie nagrody w wysokości 40 000 zł miało miejsce podczas konferencji „Sektor 3.0” w maju 2013 roku.

W skład Kapituły decydującej o wyborze laureata weszli: Edwin Bendyk („Polityka”, Collegium Civitas), Wojciech Dziomdziora (Orange), Marek Korsycarz (Microsoft), Krzysztof Król (Kancelaria Prezydenta RP), Włodzimierz Marciński (Lider Cyfryzacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) oraz przedstawicieli Programu (Radosław Jasiński – PAFW, Rafał Kramza – FRSI).

sektor-nagroda