Dołącz do akcji „Narodowa Lekcja o Samorządzie Terytorialnym”

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza biblioteki i szkoły do udziału w akcji w 30-tą rocznicę pierwszych wolnych wyborów do samorządu (27 maja).

Samorządy lokalne tworzymy my wszyscy, jako obywatelki i obywatele naszych gmin, miast, powiatów i województw. Wybierając władze samorządowe powierzamy im istotną część odpowiedzialności za naszą „małą ojczyznę”. Świętowana w tym roku 30-ta rocznica pierwszych wolnych wyborów samorządowych to moment, w którym o samorządzie powinniśmy mówić, dyskutować i uczyć. Dlatego Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego przygotowała pakiet edukacyjny „Narodowa Lekcja o Samorządzie Terytorialnym”. Pakiet ma na celu nie tylko propagowanie idei samorządności terytorialnej, ale przede wszystkim wyposażenie młodzieży w rzetelną wiedzę dotyczącą samorządności i tym samym kształcenie świadomych, aktywnych obywateli.

Zachęcamy nauczycieli, bibliotekarzy, edukatorów i animatorów do skorzystania z nieodpłatnego pakietu edukacyjnego „Narodowa Lekcja o Samorządzie Terytorialnym” i przeprowadzenia na jego podstawie lekcji, warsztatów lub zajęć, również online, 27 maja 2020 – w dniu, w którym przypada 30-ta rocznica pierwszych wolnych wyborów do samorządów.

Pakiet edukacyjny zawiera sześć scenariuszy, które dotyczą praktycznego wymiaru samorządności terytorialnej, czyli finansów samorządów i podziału kompetencji między samorząd a władze centralne oraz roli samorządu w systemie edukacji, ochrony środowiska czy planowaniu przestrzeni. Oddzielny scenariusz poświęcony został partycypacji społecznej, czyli metodom współdecydowania przez obywatelki i obywateli o kluczowych sprawach ich „małych ojczyzn”. Treści scenariuszy lekcyjnych stanowią twórcze rozwinięcie podstawy programowej. Bogaty wybór ciekawych źródeł (wykresy, formularze, teksty, krótkie fragmenty aktów prawnych, gry, filmy) pozwoli uatrakcyjnić zajęcia.

Pakiet edukacyjny jest dostępny nieodpłatnie w formacie PDF pod adresem: http://roksamorzadnosci.pl/material/narodowa-lekcja-o-samorzadzie-terytorialnym/.

Więcej informacji o akcji i pakiecie edukacyjnym przekazanych zostało podczas webinarium, które odbyło się 6 maja (obejrzyj nagranie webinarium!).

Zgłoszenia do akcji:

http://roksamorzadnosci.pl/zglos-projekt/

Kontakt:

e-mail: info@roksamorzadnosci.pl


RokSamorzadnosci_belka

Biuro Koalicji ROK SAMORZĄDNOŚCI 2020 prowadzone jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Do Koalicji ROK SAMORZĄDNOŚCI 2020 należy też Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.