Model Nowoczesnej Szkoły 2018: „Budujemy koalicję na rzecz uczenia się”

FRSI objęła patronatem III Ogólnopolską Konferencję i Targi dla Dyrektorów Szkół, Nauczycieli oraz Samorządów i Kuratoriów Oświaty „Model Nowoczesnej Szkoły 2018”. Wydarzenie odbędzie się 8 i 9 czerwca w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach pod hasłem „Budujemy koalicję na rzecz uczenia się”.

Zbudujmy w Polsce koalicję na rzecz uczenia się. Nowe technologie są realną szansą na poprawę jakości edukacji poprzez umiejętne ich zastosowanie. Jednak ok 70% polskich szkół, które wdrożyły powszechnie komputery do swoich placówek, nadal stosują model transmisyjnego, podawczego nauczania. Powołując się na najnowsze badania przeprowadzone w kraju oraz raport Banku Światowego wskażemy, iż właściwym kierunkiem do umiejętnego zastosowania technologii w szkole jest przesunięcie nacisku z podawczego Nauczania na interakcyjne Uczenie się.

Tomasz Łukawski, dyrektor szkoły

Podczas konferencji odbędą się wykłady profesorów akademickich oraz praktyków szkolnych, prezentacje i dyskusje, jak również warsztaty oraz targi.
Przygotowano trzy główne bloki dyskusyjno-prezentacyjne:

  • Twórcze programowanie w szkole,
  • „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” szansą i nowym kierunkiem rozwoju szkół,
  • „Aktywna Tablica” portalem do interaktywnego uczenia się.

Część integracyjna odbędzie się w pobliskim ośrodku wypoczynkowym „Złote Brzozy”.

Konferencja jest skierowana do dyrektorów szkół oraz nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem TIK, jak również innych osób zaangażowanych w proces cyfryzacji. Informacje dotyczące konferencji są dostępne na stronie: www.modelnowoczesnejszkoly.pl.

Serdecznie zapraszamy!